Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam (MUP)

Gemeente Alphen-Chaam, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta werken samen aan een betere leefomgeving voor de kern van Chaam. Dit gebeurt in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam, kortweg ‘MUP’. Dit MUP is gebaseerd op wat eerder uit de leefbaarheidsstudie kwam.

Doelen

Chaam is een prettig dorp om te wonen en te verblijven. Het MUP is er om ervoor te zorgen dat het dat blijft. Het heeft 4 doelen:

  1. Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken
  2. Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum
  3. De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond, beweegvriendelijk en voorbereid op klimaatverandering
  4. In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld

Projecten

Het MUP vertaalt de 4 doelen in maatregelen, die zijn gebundeld in een aantal projecten. 1 van die projecten is het Kindcentrum in Chaam, een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Verantwoordelijkheid

Voor de 1e 3 doelen (‘wonen en werken’, ‘vitaliteit en gezelligheid’ en ‘gezonde, toekomstbestendige leefomgeving’) is de gemeente verantwoordelijk, samen met waterschap Brabantse Delta. Voor het doel ‘duurzame en veilige verkeersafwikkeling’ is de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk.

Ontwerpvisie ruimtelijke ontwikkeling Chaam

De ontwerpvisie ruimtelijke ontwikkeling Chaam heeft van 26 maart tot en met 21 mei 2024 ter inzage gelegen. De ontwerpvisie is het vervolg op het ‘ontwikkelperspectief voor een vitaal Chaam met een gezonde leefomgeving in 2040’.

De ontwerpvisie ruimtelijke ontwikkeling Chaam is de uitwerking van de ruimtelijke opgaven die volgen uit het ontwikkelperspectief. Bij het opstellen van het ontwikkelperspectief zijn inwoners uitgebreid betrokken.