Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam (MUP)

Gemeente Alphen-Chaam, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta werken samen aan een betere leefomgeving voor de kern van Chaam. Dit gebeurt in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam, kortweg ‘MUP’. Dit MUP is gebaseerd op wat eerder uit de leefbaarheidsstudie kwam.

Doelen

Chaam is een prettig dorp om te wonen en te verblijven. Het MUP is er om ervoor te zorgen dat het dat blijft. Het heeft vier doelen:

  1. Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken;
  2. Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum;
  3. De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond, beweegvriendelijk en voorbereid op klimaatverandering;
  4. In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld.

Projecten

Het MUP vertaalt de vier doelen in maatregelen, die zijn gebundeld in een aantal projecten. Eén van die projecten is het Kindcentrum in Chaam, een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Verantwoordelijkheid

Voor de eerste drie doelen (‘wonen en werken’, ‘vitaliteit en gezelligheid’ en ‘gezonde, toekomstbestendige leefomgeving’) is de gemeente verantwoordelijk, samen met waterschap Brabantse Delta. Voor het doel ‘duurzame en veilige verkeersafwikkeling’ is de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk.