Een duurzaam Alphen-Chaam

Steeds meer zien we gevolgen van klimaatverandering terug in de samenleving. In onze gemeente werken we aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Hierbij richten we ons op 4 Sustainable Development Goals (SDGs), doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap. Onze aanpak is kleinschalig, op maat en dichtbij, waarbij we inzetten op stapsgewijs samen bewust op weg gaan. Om dat doel te bereiken, zijn we op zoek naar u! Op deze pagina leest u wat u kunt doen, wat we als gemeente zelf doen en waar u terecht kunt voor subsidie en andere informatie.

Wat kunt u doen?

Duurzaamheid is van ons allemaal. Want de wereld om ons heen, de natuur en het klimaat zijn snel aan het veranderen. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: namelijk in 2050 energieneutraal zijn en voor 20% duurzame energie hebben. Dit doen we voor onszelf én voor onze kinderen! U kan van alles doen. Ideeën inbrengen over wat er in uw wijk of buurt zou moeten gebeuren. Meepraten over onze plannen over de energietransitie. Uw tuin vergroenen, zonnepanelen plaatsen, uw huis isoleren. Hieronder geven we u alvast tips voor waar u meer informatie kunt vinden over de mogelijkheden.

Duurzaam Alphen-Chaam

Duurzaam Alphen-Chaam is een burgerinitiatief dat u ondersteunt om op een positieve manier aan de slag te gaan met energie, klimaat en leefomgeving. Zij denken onder meer mee over zonnepanelen en adviseren over energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Zij ondersteunen ook bewonersacties die bijdragen aan leefbaarheid in de straten en wijken van Alphen-Chaam.

Wilt u meer weten? Bekijk de website voor meer informatie.

Het Regionaal Energieloket

Dit loket helpt u verder met vragen over energiebesparing in, aan en rond uw woning. Door een scan te doen ziet u direct wat er voor uw huis nodig is om elektriciteit en gas te besparen of duurzame installaties te plaatsen.

Wilt u meer weten over het energiezuiniger maken van uw woning? Bekijk de website voor meer informatie.

Subsidie ‘Klimaatbestendig Alphen-Chaam’

Wilt u graag een bijdrage leveren aan een klimaatbestendigere gemeente? We hebben een subsidie voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de tuin vergroenen of waterdoorlatende verharding aanleggen. De subsidie is er voor woningeigenaren, huurders, VVE’s en bedrijven. Kijk hier voor een toelichting op de verschillende maatregelen.

Duurzaamheidslening

Wilt u als woningeigenaar overstappen op duurzame installaties, zoals een warmtepomp? Denkt u na over energiebesparende maatregelen als isolatie of dubbel glas? In dat geval kunt u bij ons terecht voor een lening tegen lage rente. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Bekijk de pagina 'Duurzaamheidlening' voor meer informatie.

Wat doet de gemeente zelf?

De wereld om ons heen verandert snel. De maatschappelijke veranderingen in energie en klimaat vragen om een gedegen duurzaamheidsambitie en een koers om deze ambitie te bereiken. In de duurzaamheidsvisie Alphen-Chaam (PDF, 1.591 kb)  hebben we onze duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Vanuit de visie werken we aan verschillende projecten. Hieronder leest u aan welke projecten wij nu werken, wat dit voor u en de leefomgeving betekent en hoe u hieraan kunt bijdragen.

Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar de regio energie kan besparen en helpt de gemeentes bij de uitvoering. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. De RES West-Brabant 1.0 is in februari 2021 gepresenteerd. Onder de downloads vindt u de definitieve RES 1.0 en het bijgaande achtergrondrapport.

Op dit moment ligt de RES 1.0 ter besluitvorming in de gemeenteraden. Wanneer dit bestuurlijk proces is afgerond, wordt de RES West-Brabant 1.0 aangeboden aan het Rijk. De RES wordt vervolgens elke 2 jaar herzien. Zo blijft de RES een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Transitievisie Warmte (TVW)

Een van de afspraken die we in Nederland hebben vastgelegd in het Klimaatakkoord is dat we in 2050 geen aardgas meer zullen gebruiken. We stappen over van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarmen en koken. Ook gemeente Alphen-Chaam draagt hieraan zijn steentje bij. De gemeente heeft een Transitievisie Warmte vastgesteld waarin we beschrijven welke duurzame alternatieven voor aardgas in de gemeente kansrijk zijn en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan. Elke 5 jaar wordt de Transitievisie Warmte herijkt, zodat we rekening kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Bekijk de pagina 'Transitievisie Warmte' voor meer informatie.

Zonneweides en windenergie

Als gemeente willen we dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken. Bekijk de pagina 'Zonneweides en windenergie' voor meer informatie.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Om het goede voorbeeld te geven, stelden wij gemeentelijk beleid op voor het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen.

Daarbij hebben wij op het gebied van verduurzamen de volgende ambities:

  • in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A;
  • de energie die de gemeente gebruikt is duurzaam opgewekt.

De komende jaren starten we met de uitvoering.

Klimaatadaptie

Naast een visie voor zon, wind en warmte (PDF, 2.162 kb)  ontwikkelen we een klimaatagenda. Want we merken allemaal dat het weer extremer wordt. Straten lopen onder wegens regenoverlast. Of het blijft juist een lange periode extreem droog en warm. Rode draad in de visie zijn dan thema’s als wateroverlast, hitte en droogte.

Wat kunt u doen als ondernemer?

Vanuit de gemeente Alphen-Chaam stimuleren we circulair en duurzaam ondernemen bij ondernemers. Dit doen we enerzijds door afspraken te maken met ondernemers en regelingen aan te bieden. Daarnaast willen we graag inspireren en ondernemers helpen van elkaar te leren.

Global Goals en inspiratie

We hebben als gemeente gekozen voor de Global Goals Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap en willen u helpen om als ondernemer toe te werken naar de doelstellingen voor 2050: CO2-neutraal, emissieloos vervoer, gesloten kringlopen (circulair), klimaatbestendig en voldoende biodiversiteit. Dit jaar werken we aan ondernemers-inspiratiesessies.

Zon op bedrijfsdaken

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken en zo besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net.

In Alphen-Chaam hebben we 225 bedrijfsdaken en van meer dan duizend vierkante meter. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat eind 2021 15 procent van de totale bedrijfsdakoppervlakte bedekt is met zonnepanelen. Doet u mee?

Samen met Enpuls bieden wij met korting een dakscan aan. De zonnecoach van Enpuls komt dan op afspraak bij u langs om de mogelijkheden in kaart te brengen. De coach kijkt of het pand geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel panelen op het dak passen en hoeveel energie deze opleveren. Kijk voor meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden alvast op deze website.

Nieuwsbrief duurzaamheid ontvangen?

De gemeente Alphen-Chaam heeft een Duurzaamheidsnieuwsbrief. Daarin leest u meer over wat er allemaal gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In deze nieuwsbrief vertellen we wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar u terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan!