Kindcentrum in Chaam

Samen met scholen en kindpartners werken we aan de ontwikkeling van een duurzaam ingericht en multifunctioneel Kindcentrum in Chaam.

Wat is een Kindcentrum?

Het Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. We vinden deze doorgaande leerlijn erg belangrijk. Binnen een Kindcentrum is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit 1 team met 1 pedagogische visie. Na het Kindcentrum gaan kinderen meestal naar het voortgezet onderwijs.

Multifunctioneel gebouw

Het Kindcentrum in Chaam wordt een multifunctioneel gebouw en biedt straks onderdak aan de school, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de sportzaal In de strategische onderwijsvisie wordt de gezamenlijke huisvesting van scholen en kindpartners aangemoedigd, omdat het een drempelverlagende werking heeft en de onderlinge samenwerking eenvoudiger maakt. In het ontwerp houden we ook rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het Kindcentrum een sociale functie voor het hele dorp.

Met de keuze voor de locatie houden we er rekening mee dat het Kindcentrum goed bereikbaar is voor alle doelgroepen en dat iedereen veilig van en naar het Kindcentrum kan reizen.

Stip op de horizon

Gedurende de afgelopen periode hebben de gemeente en schoolbesturen samen met de kinderopvang/BSO, de GGD, gebruikers van het Taxandriagebouw en de sportverenigingen van sportpark Groot Heivelt toegewerkt naar een plan van aanpak. Daarmee kan verder invulling worden gegeven aan de plannen om een kindcentrum te realiseren. Daarnaast hebben de ateliersessies een document opgeleverd, waarin de wensen van de partners zijn opgenomen en ook de functies die het kindcentrum moet krijgen. De gesprekken zijn open en breed gevoerd, maar de conclusie was wel dat het vooral een centrum zal zijn met kindgerelateerde voorzieningen.

Presentatie en verslag bewonersbijeenkomst 6 februari 2024