Subsidies

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie.

Vraag hier uw subsidie aan.

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen voor 1 of meer van uw activiteiten? Dan moet u het digitale aanvraagformulier invullen. Daarvoor klikt u op het rode vakje met tekst 'aanvragen'.

Let op! Om het formulier digitaal in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • eHerkenning inlogmiddel (veligheidsniveau 2).
  • een activiteitenbegroting. U kunt een eigen begroting uploaden.

Heeft u nog geen eHerkenning inlogmiddel dan kunt u dat aanvragen via: www.eherkenning.nl.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

Subsidie voor jaarlijkse terugkerende activiteiten

Subsidieaanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen tussen 1 juli en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend zijn.

Wanneer u hetzelfde bedrag voor dezelfde activiteit als voorgaand jaar aanvraagt, kunt u ervoor kiezen een herhaalrecept aan te vragen. Hierbij hoeft u geen nieuwe aanvullende gegevens in te dienen.

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor 2 kalenderjaren. Uiteraard kan dit alleen wanneer u de komende 2 jaar dezelfde activiteiten wil gaan uitvoeren.

Subsidie voor eenmalige activiteiten

Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moeten tussen 8 en 16 weken voordat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd beginnen, ingediend zijn.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we met het subsidiebeleid de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. In de Nadere regels subsidies sociaal domein kunt u lezen welke doelstellingen we hanteren. Dit document is onderaan de pagina te downloaden.

We kijken ook naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken. Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u op het aanvraagformulier inzage te geven in de financiën van uw organisatie.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam via subsidies@alphen-chaam.nl.