Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar Alphen-Chaam, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. Als u emigreert, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek naar het buitenland.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven.

Regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt natuurlijk ook uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor wel een afspraak. U kunt ook het verhuisformulier (PDF, 9 kb)  downloaden, invullen en ons toesturen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • voor een kind tot 16 jaar: een ouder, voogd of verzorger
 • echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde;
 • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Aanvullende documenten

In sommige gevallen vragen wij aanvullende documenten in te leveren bij het doorgeven van een verhuizing.

Meenemen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen: huur- of koopcontract. U krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als u bij iemand gaat inwonen, krijgt deze persoon ook een bevestiging

Toestemming van de hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan schriftelijk toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het formulier verklaring van instemming (PDF, 56 kb) . Dit formulier kunt u naar info@alphen-chaam.nl mailen of opsturen naar Postbus 3, 5130 AA, Alphen NB.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Alphen-Chaam naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U wordt uitgeschreven als u tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon bij de gemeente verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente.

Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Daarnaast is hij/zij verplicht om uw post aan u door te geven. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

Let op: U kunt geen briefadres aanvragen als u langer dan 8 maanden of voor onbepaalde tijd in het buitenland verblijft. Dan moet u aangifte doen van emigratie. U kunt ook geen briefadres hebben op een postbus.

Een briefadres kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Vul hiervoor ook het Vragenformulier Briefadres in. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

U kunt een briefadres aanvragen als:

 • U dak- of thuisloos bent. U moet dan een verklaring van de daklozeninstelling laten zien
 • U een korte overbrugging tussen 2 adressen heeft. We schrijven u dan in op een briefadres voor maximaal 8 maanden. Hiervoor moet u een kopie van het huurcontract, koopcontract of leveringsakte van de woning laten zien;
 • U in een verpleeghuis woont. U moet dan het inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis laten zien;
 • U in de gevangenis zit. U moet dan de ‘ Verklaring van verblijf in een gevangenis’ laten zien;
 • U kort in het buitenland (minder dan 8 maanden) bent. Wij schrijven u dan in op een briefadres voor de tijd dat u in het buitenland verblijft. Dat kan alleen als u geen woonruimte heeft op het moment van vertrek. U moet bewijsstukken uit het buitenland laten zien, bijvoorbeeld vliegtickets, arbeidscontract, huurovereenkomst, studieverklaring, rekeningen van hotels waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft.
 • U in een instelling verblijft van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg of een blijf-van mijn-lijf-huis. U moet hiervan een inschrijvingsbewijs laten zien.
 • U een varend beroep heeft op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar) in het buitenland. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien;
 • U kermisexploitant bent. U moet dan een inschrijving Kamer van Koophandel laten zien;
 • U internationaal vrachtwagenchauffeur bent. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien.

Niet in alle gevallen schrijven wij u direct in op een briefadres. Het kan zijn dat wij hiervoor nog een onderzoek moeten instellen. Wij nodigen u dan uit om met ons een afspraak te maken om verdere inlichtingen te verstrekken.

Bestuurlijke boete

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. Wij kunnen een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.