Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar Alphen-Chaam, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Als u emigreert, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing of emigratie doorgeven

Regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt natuurlijk ook uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor wel een afspraak. U kunt ook het verhuisformulier  (PDF, 9 kb) downloaden, invullen en ons toesturen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Meenemen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen: huur- of koopcontract. U krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als u bij iemand gaat inwonen, krijgt deze persoon ook een bevestiging

Toestemming van de hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan schriftelijk toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het formulier verklaring van instemming (PDF, 7 kb) .

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Alphen-Chaam naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U wordt uitgeschreven als u tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon bij de gemeente verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente.

Briefadres aanvragen

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven.

Een briefadres kunt u persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen.

Wat moet u hiervoor doen?

 • maak telefonisch een afspraak
 • meld u zich altijd persoonlijk
 • neem een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee
 • neem een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner mee, waarin deze verklaart ervoor te zorgen dat de post bij u terecht komt
 • neem een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner mee