Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Daarnaast is hij/zij verplicht om uw post aan u door te geven. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

Vul ook het Vragenformulier Briefadres in.

Let op: U kunt geen briefadres aanvragen als u langer dan 8 maanden of voor onbepaalde tijd in het buitenland verblijft. Dan moet u aangifte doen van emigratie. U kunt ook geen briefadres hebben op een postbus.

U kunt een briefadres aanvragen als:

  • U dak- of thuisloos bent. U moet dan een verklaring van de daklozeninstelling laten zien
  • U een korte overbrugging tussen 2 adressen heeft. We schrijven u dan in op een briefadres voor maximaal 8 maanden. Hiervoor moet u een kopie van het huurcontract, koopcontract of leveringsakte van de woning laten zien
  • U in een verpleeghuis woont. U moet dan het inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis laten zien
  • U in de gevangenis zit. U moet dan de ‘ Verklaring van verblijf in een gevangenis’ laten zien
  • U kort in het buitenland (minder dan 8 maanden) bent. Wij schrijven u dan in op een briefadres voor de tijd dat u in het buitenland verblijft. Dat kan alleen als u geen woonruimte heeft op het moment van vertrek. U moet bewijsstukken uit het buitenland laten zien, bijvoorbeeld vliegtickets, arbeidscontract, huurovereenkomst, studieverklaring, rekeningen van hotels waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft
  • U in een instelling verblijft van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg of een blijf-van mijn-lijf-huis. U moet hiervan een inschrijvingsbewijs laten zien
  • U een varend beroep heeft op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar) in het buitenland. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien
  • U kermisexploitant bent. U moet dan een inschrijving Kamer van Koophandel laten zien
  • U internationaal vrachtwagenchauffeur bent. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien

Niet in alle gevallen schrijven wij u direct in op een briefadres. Het kan zijn dat wij hiervoor nog een onderzoek moeten instellen. Wij nodigen u dan uit om met ons een afspraak te maken om verdere inlichtingen te verstrekken.