Starterslening

Gaat u voor het eerst een huis kopen? U kunt bij de gemeente een extra lening van maximaal 30.000 euro aanvragen als u aan de voorwaarden van de starterslening voldoet.

Succesvolle Starterslening blijft bestaan

Hét product voor starters op de koopwoningmarkt krijgt een vervolg. In basis blijft de Starterslening hetzelfde, onder de motorkap verandert er een aantal kenmerken van de lening.

De Starterslening blijft dé lening zoals iedereen die kent; de eerste 3 jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Om dit mogelijk te maken, wordt de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoudt de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Zekerheid voor starters

Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de (eerste) hypotheek minder vaak een beroep op NHG wordt gedaan. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Hoe werkt het?

Via de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een starterslening in Alphen-Chaam en kunt u berekenen hoe hoog deze lening voor u kan zijn.

De starterslening is gebaseerd op de verwervingskosten. De hoogte hiervan bepaalt de gemeente Alphen-Chaam.

Hoe vraagt u uw toewijzingsbrief aan?

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een starterslening, kunt u bij de gemeente een toewijzingsbrief aanvragen. Hiervoor moet u een verzoek indienen. Dit doet u door contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via RO-secretariaat@abg.nl. Vermeld in uw bericht onderstaande gegevens. Voor het verzoek heeft de gemeente die van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres (straatnaam + huisnummer en postcode);
  • uw woonplaats;
  • Koopt u samen met uw partner? Dan ontvangt de gemeente ook graag van hem/haar bovengenoemde gegevens;
  • het adres van de te kopen woning;
  • de koopprijs van de te kopen woning.

Wat doet de gemeente met uw gegevens?

De gemeente toetst met uw gegevens of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen. Als de aanvraag akkoord is, dan geeft de gemeente u een toewijzingsbrief. Ook ontvangt u dan het aanvraagformulier om uw lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.