Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit in de WOZ-waarde mee. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u een beschikkingsbiljet met de WOZ-waarde en de aanslag OnroerendeZaakBelasting (OZB).

 

 

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Via de link https://www.wozview.nl/ kunt u de waarde van individuele woningen in Nederland opvragen.

Taxatieverslag

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? U kunt het taxatieverslag van uw huis online inzien. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

WOZ-waarde vóór 2016

Voor vragen over of het opvragen van documenten van de OZB/WOZ van objecten in de gemeente Alphen-Chaam van vóór 2016, verwijzen u door naar de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 076-5298300.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Dan kunt u de wijziging online doorgeven.