Onroerende-zaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand bent. Als u een bedrijfspand gebruikt, betaalt u ook OZB. Wij taxeren uw woning of (bedrijfs)pand elk jaar. Hoe hoog de OZB is, hangt af van waarde van uw woning of (bedrijfs)pand. We noemen dit WOZ. De OZB is een percentage van de waarde van uw pand.

Kosten

Tarieven OZB 2024
Tariefsoort Percentage
Eigenaar woning 0,0957%
Eigenaar niet-woning 0,1788%
Gebruiker niet-woning 0,1415%

Verkoop of verhuizing

De persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar/en of gebruiker is van de woning of het (bedrijfs)pand, betaalt de OZB.

Automatische afschrijving

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische afschrijving. Wij schrijven de belasting dan maandelijks van uw rekening af. Hiervoor vult u een formulier in. Dit noemen we het machtingsformulier. De belasting gaat dan voortaan automatisch. Neem contact op voor het aanvragen van het automatische afschrijvingsformulier. Dit doet u ook als u de automatische afschrijving wilt stoppen.

Rekeningnummer wijzigen

Neem contact met ons op als u uw rekeningnummer waarmee u uw gemeentelijke belastingen betaalt, wilt wijzigen. Bel daarvoor met 14 013.

Niet eens met WOZ-waarde

Als het u niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken.