WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw huis op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit in de WOZ-waarde mee. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u een beschikkingsbiljet met de WOZ-waarde en de aanslag OnroerendeZaakBelasting (OZB).

Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de waarde van individuele woningen in Nederland opvragen.

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing (uitleg) van de WOZ-waarde van uw woning? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen bij ons klantcontactcentrum. Dat kan door een mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl.

Geef duidelijk aan waar het om gaat:

  • Adres
  • Op wie zijn naam staat het pand
  • Jaartal taxatieverslag

Correctie op “Toelichting bij de aanslag OZB / WOZ-beschikking 2018”

Bij de opmaak van de bijsluiter (“Toelichting bij de aanslag OZB/WOZ-beschikking 2018”) bij uw aanslag OZB is een fout gemaakt. In deze bijsluiter (Toelichting) staan te hoge tarieven vermeld.

Bij de oplegging van de aanslag zijn de juiste tarieven gebruikt. De aanslag is dus wel correct.

Voor de juiste bijsluiter (PDF, 122 kb)  klikt u op deze link.

WOZ-waarde vóór 2016

Voor vragen over of het opvragen van documenten van de OZB/WOZ van objecten in de gemeente Alphen-Chaam van vóór 2016, verwijzen u door naar de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 076-5298300.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Een schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Alphen-Chaam, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen NB.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de gemeentelijke aanslag.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Alphen-Chaam.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 013.