Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Alphen-Chaam woont. Hierop staan uw achternaam (geslachtsnaam), voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens, die u zelf aan kunt geven. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Vraag online uw uittreksel aan

Aanvragen uittreksels BRP

U vraagt een uittreksel BRP online aan met uw Digid en u betaalt met Ideal. Het uittreksel sturen wij dan naar u op. U kunt ook een afspraak maken; dat kan via onze website of door te bellen met 14 013. Op de afspraak brengt u uw legitimatiebewijs mee en contant geld of uw pinpas om het uittreksel te betalen.

Geef duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. De collega’s van Burgerzaken weten dan vaak al welke gegevens op het uittreksel moeten staan. Het is verstandig om niet meer gegevens aan te leveren dan waar een organisatie om vraagt om uw privacy te waarborgen.

Voor het opvragen van een uittreksel BRP van andere personen dan uzelf of uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar, heeft u een ondertekende machtiging nodig samen met een kopie van het legitimatiebewijs van degene die aan u de machtiging geeft. Voor deze aanvraag maakt u een afspraak. Op de afspraak brengt u ook uw eigen legitimatiebewijs mee en contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen.

Aanvraag Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke stand is een bewijs van de originele akte van uw geboorte, trouwen, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. De Ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) maakt dit. U vraagt een afschrift van de akte aan in de gemeente waar hij oorspronkelijk is gemaakt. Bijvoorbeeld: U woont in Alphen-Chaam, maar uw kind is in het ziekenhuis in Tilburg geboren: u moet een afschrift van de geboorteakte van uw kind opvragen bij de gemeente Tilburg.

De aanvraag voor een afschrift van de Burgerlijke Stand kunt u met uw Digid online aanvragen. U betaalt met Ideal. Het afschrift sturen wij naar u op.

Bent u door iemand gemachtigd om een afschrift van de Burgerlijke Stand aan te vragen dan maakt u een afspraak. Dat kan via onzer website of door te bellen met 14 013. Op de afspraak brengt u de ondertekende machtiging, een kopie van de legitimatie van degene die u de machtiging geeft, uw eigen legitimatie en uw pinpas of contant geld mee.

Kosten

Kosten uittreksels

Soort uittreksel

Prijs

Uittreksel BRP

€ 7,45

Uittreksel geboorteregister

€ 13,80

Uittreksel huwelijksregister

€ 13,80

Uittreksel echtscheidingsregister

€ 13,80

Uittreksel overlijdensregister

€ 13,80

E-herkenning

Advocaten en notarissen die voor de uitvoering van aan hen toegewezen wettelijke taken* een uittreksel BRP of afschrift Burgerlijke Stand nodig hebben, kunnen deze met E-herkenning aanvragen.

Het uittreksel en/of afschrift sturen wij naar u op. De betaling gebeurt met Ideal. Alleen in geval van afstammelingenonderzoek sturen wij een factuur met de stukken mee.

*u verklaart tijdens de aanvraag waarvoor u het uittreksel/afschrift nodig heeft.