Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Alphen-Chaam woont. Hierop staan uw achternaam (geslachtsnaam), voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens, die u zelf aan kunt geven. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Vraag online uw uittreksel aan

Aanvragen

Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

Meenemen

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden tot 18 jaar: alleen uw eigen geldig identiteitsbewijs;
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen.

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel of een uittreksel BRP of een uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand aan te vragen, dan neemt u mee:

  • het machtigingsformulier met handtekening van degene waarvoor een uittreksel BRP of een uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand wordt aangevraagd;
  • uw eigen geldig identiteitsbewijs;
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan;
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen.

Kosten

Kosten uittreksels

Soort uittreksel

Prijs

Uittreksel BRP

€ 7,60

Uittreksel geboorteregister

€ 14,00

Uittreksel huwelijksregister

€ 14,00

Uittreksel echtscheidingsregister

€ 14,00

Uittreksel overlijdensregister

€ 14,00

In welke gemeente moet u de akte aanvragen?

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Alphen-Chaam dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Alphen-Chaam hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Alphen-Chaam, maar is uw kind in het ziekenhuis in Tilburg geboren? Dan moet u een afschrift van de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Tilburg.