Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Goed om te weten

  • U kunt de verklaring alleen aanvragen als u of uw partner in de gemeente woont of als dit uw laatste woonplaats in Nederland was
  • De verklaring van huwelijksbevoegdheid kan alleen aan een Nederlander gegeven worden
  • De verklaring is 6 maanden geldig

Aanvragen

U kunt via telefoonnummer 14 013 een afspraak maken voor het aanvragen van een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs en u en uw partner
  • Een afschrift van de geboorteakte (als u of uw partner niet in Nederland is geboren)
  • Een bewijs van inschrijving van uw (partners) gemeente met vermelding van uw (partners) burgerlijke staat en nationaliteit (als u of uw partner niet in Nederland woont)
  • De echtscheidingsakte of de overlijdensakte (als u of uw partner eerder in het buitenland getrouwd  was)

Kosten

€ 29,00