Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan moet u een datum, tijdstip en locatie reserveren. Daarna moet u melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw). Vanaf 2 weken tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de melding kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bij de melding kunt u de keuze voor de getuigen en de trouwambtenaar aangeven.

Datum reserveren

Voor het reserveren van een datum, tijdstip en locatie voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap neemt u contact op met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.

Melding regelen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dit eerst melden (voorheen: ondertrouw). Dit kunt u doen in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Deze melding regelt u schriftelijk. Vanaf 2 weken tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de melding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bij de melding kunt u de keuze voor de getuigen, minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige personen, en de trouwambtenaar aangeven.

De stukken voor de melding ontvangt u nadat u een datum, tijdstip en locatie gereserveerd heeft.

Extra documenten

Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.

Benodigde documenten

Als een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in het buitenland is geboren of lange tijd in het buitenland heeft gewoond of daar bent gescheiden, kan het zijn dat u extra documenten moet overleggen. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Kosten

Melding doen is gratis. Na de melding krijgt u een factuur voor de kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Die kosten zijn afhankelijk van de gekozen dag, tijd en locatie.

Kosten huwelijk

Dag en tijd

Kosten

Maandag 09.00 uur - 10.00 uur op het gemeentekantoor

Gratis*

Maandag/, dinsdag/ en donderdagochtend van 09.00 / 12.00 in een door de

gemeente aangewezen trouwruimte )adm. huwelijk-geregistreerd partnerschap'

119,00*

Maandag tot en met vrijdag 9.00 uur - 17.00 uur

€ 480,10

Maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 17.00 uur

€ 548,65

Zaterdag 09.00 uur - 17.00 uur

€ 525,45

Zaterdag voor 09.00 uur en na 17.00 uur

€ 714,00

Zon- en feestdagen 09.00 uur - 17.00 uur

€ 714,00

Zon- en feestdagen na 17.00 uur

€ 714,00

Trouwboekje/duplicaat trouwboekje (luxe)

Trouwboekje/duplicaat trouwboekje (normaal)

€ 40,00

€ 24,00

Getuige van gemeentewege

€ 23,50

Uittreksel BRP

€ 7,45

Uittreksel Burgerlijke Stand

€ 12,90

Verzoek behandelen vrije locatiekeuze

€119,00

Verzoek behandelen eigen trouwambtenaar/BABS

€ 59,50

* Deze kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen worden voltrokken in Alphen: zonder toespraak, met alleen het bruidspaar en de getuigen.

Annuleringskosten

 • Binnen 4 weken voor het voorgenomen tijdstip: € 119,00
 • Tussen 4 weken en een half jaar voor het voorgenomen tijdstip: € 59,50
 • Meer dan een half jaar voor het voorgenomen tijdstip: geen

Trouwlocaties

In de gemeente Alphen-Chaam mag in principe overal getrouwd worden. De gemeente Alphen-Chaam kent daarnaast een aantal vaste locaties:

 • Raadhuis Chaam
 • Landgoed Ulvenhart, Heistraat 16, Ulvenhout AC
 • Koetshuis Anneville, Anneville-laan 101, Ulvenhout AC
 • Landgoed Luchtenburg, Luchtenburgseweg 1, Ulvenhout AC
 • Domaine d'Heerstaayen, Markweg 6, Strijbeek
 • De Hertog van Brabant, Strijbeekseweg 57, Strijbeek.

Als u een eigen locatie heeft, neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.

Trouwboekje

Indien u een trouwboekje wenst, dan zijn de kosten € 40,00 (luxe) of € 24,00 (normaal).

Trouwambtenaren

Als u wilt trouwen of een partnerschap wilt laten registreren, kunt u uw voorkeur aangeven wie de ceremonie uitvoert. De gemeente heeft een aantal buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS) die de huwelijken en geregistreerd partnerschappen voltrekken. De trouwambtenaar maakt een afspraak met u voor een gesprek over de ceremonie. U kunt daarbij uw persoonlijke wensen aangeven.

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een eigen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) dan moet deze al een actuele beëdiging en benoeming hebben in een andere Nederlandse gemeente. Daarnaast dient u een verzoek te doen aan de gemeente Alphen-Chaam tot het éénmalig benoemen van deze BABS. Neem hiervoor ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.