Rioolheffing

Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing. De opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van opvang en afvoer van het afvalwater, regenwater en grondwater. Ook de aanleg van riolering en het onderhoud. 

Kosten 2024

Per stuk grond moet u een vast bedrag aan belasting betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen bijvoorbeeld een verzorings- of verpleegtehuis. Bij woningen wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

  • Eenpersoonshuishouden: € 275,40
  • Meerpersoonshuishouden: € 342,84
  • Bedrijven tot 500 m3: € 342,84
  • Bedrijven 501 - 5000 m3: € 264,48
  • Bedrijven groter dan 5001 m3: € 3.401,16
  • Recreatieterrein per m3 afgevoerd water: € 0,73

De rioolheffing wordt betaald over:

  • Een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient naar een vast bedrag per soort huishouden
  • Een perceel dat niet in hoofdzaak tot woning dient naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd

Goed om te weten

  • Het aantal kubieke meters afgevoerd water wordt bepaald op het aantal kubieke water dat in het belastingjaar naar het stuk grond is toegevoerd of opgepompt
  • Riool- en afvalstoffenheffing wordt gefactureerd door Brabant Water