Rekenkamercommissie

Onze gemeente kent een gemeenschappelijke Rekenkamercommissie met Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten). Deze onafhankelijke commissie controleert wat er terecht is gekomen van de plannen van onze gemeente.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeenten werken. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld, gehaald worden. Ze bekijken ook of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt. 

Op basis van dat onderzoek trekt de Rekenkamercommissie conclusies en geeft aan wat beter kan. De Rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en een externe voorzitter.

Afgeronde onderzoeken

De Rekenkamercommissie heeft afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan.

 • 2012: Jaarverslag 2011 en jaarprogramma 2012
 • 2012: Effectmeting naar onderzoek 'Kwaliteit raadsvoorstellen' uit 2010 
 • 2013: Jaarverslag 2012 en Jaarprogramma 2013
 • 2013: Rapportage Onderzoek 'Sturing op projecten'
 • 2014: Jaarverslag 2013 en Jaarprogramma 2014
 • 2015: Effectmeting naar onderzoek 'Subsidiebeleid' uit 2011
 • 2016: Rapportage 'Onderzoek 'Algemene Plaatselijke Verordening' 2016
 • 2019: Onderzoek dienstverlening 
 • 2019: Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen 
 • 2022: Rapport Externe inhuur binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid

U kunt rapportages inzien via het Archiefweb​​​​​​​.

Samenstelling rekenkamercommissie

 • Mevrouw dr. S. (Sabine) van Zuydam (Voorzitter) (M: 06-330 494 68, e-mail)
 • Mevrouw D.J.C. Deckers (Didi), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer N.J.A. Huismans (Niels), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer H.J.C.M. Jansen (Huub), raadslid gemeente-Baarle-Nassau (lid)
 • De heer C.J. de Jong (Cees), raadslid gemeente-Baarle-Nassau (lid)
 • De heer G.W.M. van Vugt (Frits), raadslid gemeente Gilze en Rijen (lid)
 • De heer H.J.M. van Nistelrooij (Hans), raadslid gemeente Gilze en Rijen (lid)