Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar bent van een woning of gebruiker en/of eigenaar van een niet-woning. De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Let op! Vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2 nodig!

Logt u wel eens in met eHerkenning? Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is vanaf dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u nu nog eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat deze op tijd vervangen wordt voor niveau 2 of hoger. Dan kan u ook na 1 juli nog onze online diensten gebruiken. Meer informatie over het upgraden van uw account leest u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning. Logt u altijd in met DigiD? Dan verandert er niets.

Tarieven 2021

De OZB is een percentage van de waarde van uw pand. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

Tarieven OZB

Tariefsoort

Percentage

Gebruikersbelasting

0,1483%

Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

0,1130%

Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,1824%

Verkoop of verhuizing

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is, betaalt de OZB. Als u na 1 januari verhuist of uw pand verkoopt, heeft u geen recht op teruggaaf of vermindering. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar.

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Een schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Alphen-Chaam, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen NB.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de gemeentelijke aanslag.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 013.