Inkomensondersteuning

De gemeente kent verschillende vormen van inkomensondersteuning, waar u mogelijk aanspraak op kunt maken.

Regelingen

 • Bijzondere bijstand
  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.
 • Collectieve zorgverzekering voor Minima (CZ)
  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.
 • Energietoeslag
  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u tijdelijk een energietoeslag aanvragen. Met dit extra geld kunt u een deel van de energiekosten betalen. Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming krijgen.
 • Goedkope energie
  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen goedkope energie afgesloten.
 • Individuele inkomenstoeslag
  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  De gemeente Alphen-Chaam heeft een Jeugdfonds Sport en Cultuur ingesteld. Doel van dit fonds is om kinderen te laten meedoen aan sport en cultuur.
 • Sociaal Cultureel Fonds
  De gemeente Alphen-Chaam heeft een Sociaal Cultureel Fonds ingesteld. Heeft u een inkomen dat lager is dan 110% van het sociaal minimum? Dan komt u misschien in aanmerking voor een financieel steuntje in de rug.
 • Studietoeslag
  De studietoeslag is bedoeld voor scholieren en studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken.