Forensenbelasting

Als u meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning voor u of uw gezin ter beschikking houdt, kan aan u een aanslag forensenbelasting opgelegd worden. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan negentig dagen per jaar zou kunnen verblijven. Ook is het niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken. De belasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde.

Tarieven 2023

In 2023 bedraagt de belasting:

 
Bij een WOZ-waarde van:Prijs
€ 1000,00 tot € 54.000,00€ 322,00
€ 54.000,00 tot € 137.000,00€ 417,00
€ 137.000,00 tot € 225.000,00€ 547,00
€ 225.000,00 of meer€ 703,00

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult 1 keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Alphen-Chaam.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen NB. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.