Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin beschikbaar houdt terwijl u staat ingeschreven in een andere gemeente. Zo betaalt u mee aan de voorzieningen in de gemeente. U ontvangt een aanslag forensenbelasting waarop staat hoeveel u moet betalen.

Goed om te weten

  • Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans.
  • Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan 90 dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan 90 dagen per jaar zou kunnen verblijven.
  • Het is niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken.
  • De forensenbelasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning.

Kosten

In 2024 bedraagt de belasting:

WOZ-waarde Prijs
€ 1000 tot € 59.000 € 328
€ 59.000 tot € 148.000 € 425
€ 148.000 tot € 243.000 € 558
€ 243.000 of meer € 717

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de forensenbelasting, dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Alphen-Chaam, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Alphen-Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen. Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Waarom klopt de forensenbelasting volgens u niet?
  • Het aanslagnummer
  • Uw naam en adres
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer
  • Uw handtekening

U kunt tot 6 weken nadat de brief met de belastingaanslag is verzonden bezwaar maken. Kijk op de brief wanneer deze is verstuurd.

Let op: bij de aanslag forensenbelasting kunt u geen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.