Asbest verwijderen

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen, dan is de kans groot dat u asbest tegenkomt als dat bouwwerk is gebouwd vóór 1994. Asbest levert grote risico's op voor de gezondheid. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt en is er per 2024 een verbod op asbestdaken.

Verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen vanaf 2024 geen asbestdaken meer hebben. Dit verbod moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Ik heb een asbesthoudend dak. Mag ik dat dak zelf verwijderen?

In enkele specifieke gevallen mag u als particulier zelf asbest verwijderen als u hiervoor een sloopmelding heeft gedaan. In andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Onder bepaalde voorwaarden mag u uw asbestdak zelf verwijderen:

 • Het dak is kleiner dan 35m²
 • De golfplaten liggen op een woning of privégebouw (géén bedrijfsfunctie) en deze zijn geschroefd of liggen los
 • De platen zijn niet kapot of verweerd
 • U draagt beschermende kleding en pakt het materiaal goed in.
 • De platen moeten geschroefd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd.
 • U moet de platen in zijn geheel verwijderen. U mag er dus niet in zagen of boren.

Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag (laten) uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de sloopmelding laten zien. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of een gedeelte daarvan asbest zit. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering vindt u op www.ascert.nl.

Wanneer moet u een sloopmelding doen?

Als u asbest wilt verwijderen dan is een sloopmelding nodig. Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket. Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u daarbij moet dienen, leest u in het Bouwbesluit. In de meeste gevallen moet u ten minste 4 weken voor het begin van de werkzaamheden een sloopmelding indienen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij reparatieonderhoud, is deze termijn vijf werkdagen.

Wanneer is het verplicht om een saneringsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van mijn asbesthoudend dak?

U bent verplicht een saneringsbedrijf in te schakelen als:

 • Uw asbesthoudend dak is beschadigd;
 • Uw asbesthoudend dak groter is dan 35m²;
 • U asbesthoudende dakleien op het dak heeft;
 • Het asbesthoudend dak op een bedrijfspand ligt;
 • De platen kapot of verweerd zijn.

Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering kunt vinden op de website www.ascert.nl.

Sloopmelding en monumenten

Als het bouwwerk dat u geheel of gedeeltelijk wilt slopen of verbouwen is aangemerkt als een gemeentelijk- of rijksmonument, moet u niet alleen een sloopmelding doen maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’.

Losse asbestvoorwerpen verpakken en verwijderen

In een enkel geval is geen sloopmelding nodig. Bijvoorbeeld als u een los asbestvoorwerp zoals een bloembak wilt afvoeren naar de milieustraat. Verpak dit voorwerp dan goed. Asbest moet in stevig doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 millimeter dik zijn verpakt en goed zijn dichtgeplakt met tape. Plak op de verpakking een sticker met daarop het opschrift ‘Asbest’. Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wanneer u zelf asbest mag verwijderen adviseren wij u om:

 • alles nat te spuiten
 • delen niet te breken, slijpen of op een andere manier te bewerken
 • persoonlijke bescherming te dragen

Meer informatie over asbest

Meer informatie over asbest vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.