Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1 keer regelen. Er is nog maar 1 aanvraag en 1 procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, een boom kappen of iets slopen? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u op de website Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen. Stuur dit formulier met alle gevraagde stukken naar:

Gemeente Alphen-Chaam
Postbus 3
5130 AA Alphen (NB)

Inzien bouw- en omgevingsvergunning

Wilt u een kopie van een bouw- en/of milieuvergunning opvragen? Dan hoeft u niet meer speciaal naar het gemeentekantoor te komen. U kunt voor het opvragen van het dossier contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 013 of via het e-mailadres: info@alphen-chaam.nl.

Het is belangrijk dat u aangeeft om welk adres het gaat en welke tekening(en) en/of berekening(en) u nodig heeft. De gemeente stuurt het betreffende dossier(s) vervolgens digitaal gratis naar u toe.

Wilt u een ‘ontwerp-besluit’ inzien dat ter inzage ligt of een vergunning, die recent verleend is? Dan vragen wij u om een afspraak te maken. Dat kan door contact op te nemen met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 013 of via het e-mailadres: info@alphen-chaam.nl.

De bouwtekeningen van vóór oktober 2010 zijn digitaal beschikbaar bij het Regionaal Archief Tilburg. Ga naar de website van het Regionaal Archief Tilburg BouwDossierApplicatie (BDA) en kies voor de gemeente Alphen-Chaam of typ de naam in van de straat.

Kappen van bomen

Heeft u een boom in de tuin staan en u wilt deze kappen, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Alphen-Chaam heeft speciale regels, die u kunt vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten omgevingsvergunning

U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor 2023 voor de verschillende deelactiviteiten kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Vooroverleg omgevingsvergunning

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg indienen. We toetsen het project aan het bestemmingsplan en leggen het eventueel voor aan de welstandscommissie. Ook winnen we advies in over onder andere parkeren en riolering, zodat we dit bij de verdere uitwerking van het plan kunnen meenemen.

U kunt daarvoor het formulier vooroverleg WABO (PDF, 84 kb)  gebruiken.

Bij het vooroverleg voegt u de volgende informatie toe:

 • kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing, schaal 1:500 of 1:1000
 • tekeningen, bestaand en nieuw, met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties, schaal 1:100
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Omgevingsvergunning bij monumenten

Voor een groot aantal veranderingen aan een monument bijvoorbeeld verbouw, verbetering en sommige vormen van onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Vaak is daarbij ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit ‘bouwen’ (voorheen: een bouwvergunning). De landelijke indieningsvereisten voor een aanvraag als het om een rijksmonument gaat, zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling omgevingsrecht (te raadplegen via www.overheid.nl). Als het om een gemeentelijk monument gaat dienen de volgende gegevens deel uit te maken van de aanvraag om omgevingsvergunning:

 • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
 • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
 • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
  • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument, wordt sowieso geadviseerd om eerst een schetsplan, bedoeld voor vooroverleg, in te dienen. In geval van een positieve reactie van gemeentezijde op dat schetsplan kan vervolgens de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend worden.

Melden van een mobiele breker

Landelijk is voor het breken van puin met een mobiele breker het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. De gemeente Alphen-Chaam houdt actief toezicht op mobiele brekers in haar gemeente.

Wilt u een mobiele breker plaatsen en gebruiken dan is het goed om u ervan te verzekeren dat de breker voldoet aan het Besluit mobiele brekers. De inzet van de breker moet minimaal 15 dagen voordat deze in gebruik wordt genomen gemeld worden aan de gemeente. U kunt hiervoor het meldingsformulier (PDF, 46 kb)  gebruiken. Het volledig ingevulde formulier met bijlagen kunt u mailen naar het: vergunningen@abg.nl.

Ontheffing plaatsen voorwerp op of langs de weg

Het is verboden om voorwerpen op of aan de openbare weg te plaatsen. Van dit verbod kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bouwcontainer wilt plaatsen op (een deel van) de openbare weg. Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden. U dient de ontheffing minimaal 2 weken van te voren aan te vragen.