Omgevingsvergunning

Als u een dakkapel plaatst, een boom kapt of iets sloopt, heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Met de vergunningcheck in het digitale Omgevingsloket ziet u snel of u voor uw (bouw)plannen een vergunning moet aanvragen of melding kunt doen.

Vooroverleg

Voordat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kunt u vragen om een vooroverleg met de gemeente. In dit overleg kijken we samen naar uw (bouw)plannen en wat er nodig is om hiermee aan de slag te mogen gaan.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het digitale Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Binnen 8 weken na de aanvraag hoort u of u de vergunning krijgt. Bij uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag niet compleet is of het gaat om een groot project, kunnen we het nemen van een besluit met maximaal 6 weken uitstellen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning kost geld (legeskosten). In de legesverordening staan de legeskosten per activiteit. Bekijk het overzicht van de kosten.

Inzien

Voor meer informatie over een vergunning of een kopie kunt u contact opnemen met ons.

Op de hoogte blijven

Bekijk welke vergunningen zijn aangevraagd in uw omgeving. 

Meer informatie

De Omgevingswet knipt het bouwen op in twee delen: het ruimtelijke en technische bouwen. Ruimtelijk bouwen gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. Bij technisch bouwen wordt vanuit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gekeken of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische regels, zoals brandveiligheid, constructie of energiezuinigheid.

In het digitale Omgevingloket staat op één plek alle informatie die u nodig heeft voor uw (bouw)plannen.

Bouw- en sloopafval

Gaat u slopen of heeft u gesloopt? Dan kunt u het puin dat is ontstaan klein maken met een puinbreker. Als u een puinbreker wilt gebruiken moet u dit melden 15 werkdagen voor u begint. U meldt dit door het meldingsformulier in te vullen en te sturen via e-mail.

Container

Het is verboden om voorwerpen op of aan de openbare weg te plaatsen. U kunt voor het plaatsen van bijvoorbeeld een hijskraan, steiger of container op de weg, toestemming vragen. Vul het formulier 'ontheffing voorwerp op de weg' in en stuur via e-mail. Dit doet u minimaal 2 weken vooraf.

Omgevingsvergunning vóór 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of aangevraagd vóór de invoering van de Omgevingswet?

  • Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
  • Als wij uw aanvraag nog moeten behandelen, dan gelden de oude regels. U moet wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd zijn aangeleverd.

Contact

Als u niet zeker weet of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw (bouw)plannen, neem dan contact met ons op.