Informatie opvragen (Woo-verzoek)

U hebt recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Door een Woo-verzoek te doen, vraagt u informatie of documenten op bij de gemeente die nog niet openbaar is.

Opvragen informatie

U kunt op 2 manieren een Woo-verzoek indienen. 

  • U kunt een e-mail sturen. Let op: u kunt alleen dit e-mailadres gebruiken om een woo-verzoek in te dienen.
  • U stuurt uw verzoek per brief naar Gemeente Alphen Chaam, Postbus 3, 5130 AA Alphen.

Goed om te weten

Een Woo-verzoek moet gaan over publieke informatie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Omschrijf duidelijk in uw Woo-verzoek:

  • Het onderwerp en een duidelijke beschrijving hiervan
  • Naar welke, of wat voor soort documenten of informatie u op zoek bent 
  • Over welke periode of datum het gaat

We bekijken bij elk verzoek of de Woo van toepassing is en of de gevraagde informatie openbaar gemaakt kan worden.

Na uw aanvraag

Over uw Woo-aanvraag nemen we binnen 4 weken een besluit. We mogen het besluit 1 keer uitstellen met 2 weken. Als we hebben besloten dat de informatie openbaar gemaakt mag worden, kunt u een kopie krijgen van het document of wij nodigen u uit om het te komen bekijken.

Kosten

Een Woo-verzoek doen is gratis. Wilt u de gevraagde informatie op papier ontvangen, dan brengen we daarvoor mogelijk kosten in rekening.

Contact

Als u nog vragen heeft over de Woo, stuur dan een e-mail.