Verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. U ontvangt uiterlijk 23 mei 2024 uw stempas per post.

Wie mag stemmen

U mag bij de verkiezing voor het Europees Parlement stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een ander EU-land
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Stemmen met een nationaliteit van een ander EU-land

Als u uit een ander EU-land komt en in Nederland wilt stemmen moet u zich eenmalig registeren bij uw gemeente. U vult hiervoor een Y-32 formulier in. Dat kan online met uw DigiD. Met dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land stemt. U mag maar 1 keer stemmen. Het formulier moet uiterlijk dinsdag 23 april 2024 door ons zijn ontvangen.

Goed om te weten

U kunt uzelf ook schriftelijk registreren. Geef het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs af bij de balie in het gemeentekantoor of stuur het naar:

Gemeente Alphen-Chaam
Backoffice Burgerzaken
Postbus 3
5130 AA Alphen

Ondersteuningverklaring

Een nieuwe politieke partij die mee wil doen aan de verkiezing voor het Europees Parlement heeft ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring verklaart u dat u de deelname van de politieke partij aan de verkiezingen ondersteunt.

U kunt van 9 april t/m 23 april 2024 een ondersteuningsverklaring afleggen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. U moet hiervoor kiesrecht hebben in gemeente Alphen-Chaam. Neem de ondersteuningsverklaring van de partij en uw identiteitsbewijs mee. Het formulier kunt u ook krijgen bij de balie in het gemeentehuis. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling van de politieke partij openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens ook openbaar.