Veiligheid

De gemeente Alphen-Chaam werkt samen met diverse organisaties én inwoners om de veiligheid in Alphen, Bavel AC, Chaam, Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC te verhogen.

Wat doet de gemeente aan veiligheid?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woninginbraken afneemt? Hoe bewaken we met z'n allen de veiligheid in de buurt? Hoe kunnen we overlast van bijvoorbeeld hangjeugd beperken?

De gemeente Alphen-Chaam heeft in samenwerking met diverse partners integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de partners onder regie van de gemeente gaan doen op de volgende gebieden:

 • Woninginbraak
 • Zorg voor jeugd, waaronder jeugdoverlast en alcohol/drugs
 • Veilig recreëren (recreatiegebied 't Zand en de recreatieparken)
 • Huiselijk geweld
 • Verkeersveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Bestuurlijke integriteit
 • Aanpak georganiseerde criminaliteit

Woonomgeving

U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u onder andere tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof en auto-inbraken.

 • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een sms- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een inbreker die in de buurt is gesignaleerd.
 • Buurtpreventie is een inwonerinitiatief, zoals een buurtpreventieapp. Gemeente en politie ondersteunen dit. In veel wijken en buurten zijn BuurtWhatsApp-groepen (buurtpreventie-appgroepen). Samen met uw buren zorgt u dan voor een veiligere buurt door informatie te delen en elkaar op de hoogte te houden. Bij verdachte situaties kunt u zo snel hulp van de politie vragen.
  Heeft u vragen over buurtpreventie of wilt u een BuurtWhatsApp-groep starten? Laat ons weten via veiligheid@abg.nl. Op politie.nl kunt u opzoeken wie uw wijkagent is.
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. De PKVW-bedrijven kunnen u meer informatie geven over de manier waarop u uw woning kunt beveiligen.
 • Een hennepkwekerij, of een vermoeden daarvan, kunt u melden via 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Ook op onze website en via X krijgt u informatie. Bekijk de website van crisis bij een grote ramp voor alle informatie.

Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.

De gemeente beschikt in geval van rampen over een Regionaal Crisisplan dat is vastgesteld door de Veiligheidsregio. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp.

Meldpunt discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte. 

Radar

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam die discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Een melding kunt u dan ook bij Radar doen:

 • Via de website van RADAR
 • Telefonisch: 013  820 021 12 (Tilburg)
 • Per e-mail 
 • Schriftelijk: Spoorlaan 432, 5038 CX in Tilburg
 • Meld Discriminatie Nu App: te downloaden voor Android of voor iPhone.