Veiligheid

De gemeente Alphen-Chaam werkt samen met diverse organisaties én inwoners om de veiligheid in Alphen, Bavel AC, Chaam, Galder, Strijbeek en Ulvenhout AC te verhogen.

Wat doet de gemeente aan veiligheid?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woninginbraken afneemt? Hoe bewaken we met z'n allen de veiligheid in de buurt? Hoe kunnen we overlast van bijvoorbeeld hangjeugd beperken?

De gemeente Alphen-Chaam heeft in samenwerking met diverse partners integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de partners onder regie van de gemeente gaan doen op de volgende gebieden:

 • Woninginbraak
 • Zorg voor jeugd, waaronder jeugdoverlast en alcohol/drugs
 • Veilig recreëren (recreatiegebied 't Zand en de recreatieparken)
 • Huiselijk geweld
 • Verkeersveiligheid
 • Brandveiligheid
 • Bestuurlijke integriteit
 • Aanpak georganiseerde criminaliteit

Woonomgeving

U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etcetera.

 • Burgernet informeert burgers over actualiteiten die met veiligheid in de wijk te maken hebben. Via een SMS- of spraakbericht ontvangt u informatie over bijvoorbeeld een vermissing of een inbreker die in de buurt is gesignaleerd.
 • Buurtpreventie. Er zijn vanuit de Dorpsraden werkgroepen buurtpreventie opgericht in Galder en in Chaam. Vrijwilligers van het buurtpreventieteam zijn alert op bijzonderheden. Ook maken ze bewoners attent op onveilige situaties. Een nieuwe werkgroep aanmelden kan bij de coördinator veiligheid van de gemeente. Mail naar info@alphen-chaam.nl Op www.politie.nl kunt u opzoeken wie uw wijkagent is.
  Een hennepkwekerij, of een vermoeden daarvan, kunt u melden via 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.
 • In diverse wijken zijn er buurtapp groepen opgestart. Deze initiatieven steunt de gemeente met het plaatsen van whatsapp buurtpreventieborden. Wilt u ook meedoen? Informeer in uw buurt wie de beheerder is van de buurtapp groep en meldt u aan.

Samen zorgen voor een veilige gemeente

Wat kunnen inwoners zelf bijdragen aan een veilige gemeente? En wat doet de gemeente met haar partners hieraan? Deze 2 vragen staan centraal in de “Krant Veilig Leven” van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, en Gilze en Rijen, die hier online te lezen is.

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijgt u via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Ook op onze website en via Twitter krijgt u informatie. Als het een grote ramp is, staat er informatie op www.crisis.nl.

Wilt u weten welke risico's zich in uw omgeving kunnen voordoen? Open de Brabantse risicokaart.

De gemeente beschikt in geval van rampen over een Regionaal Crisisplan dat is vastgesteld door de Veiligheidsregio. In dit plan staat onder andere wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp.

Meldpunt discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. De wet biedt bescherming tegen discriminatie op 12 persoonlijke kenmerken of gronden waaronder afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte. 

Radar

Inwoners van de gemeente Alphen-Chaam die discriminatie ervaren, kunnen dit melden bij de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening RADAR. De klachtbehandelaars van RADAR adviseren en ondersteunen personen en organisaties bij gevallen en gevoelens van discriminatie. Een melding kunt u dan ook bij Radar doen:

 • Via de website van RADAR
 • Telefonisch: 013  820 021 12 (Tilburg)
 • Per e-mail: info@radar.nl
 • Schriftelijk: Spoorlaan 432, 5038 CX in Tilburg
 • Meld Discriminatie Nu App: te downloaden voor Android of voor iPhone.