Toekomstvisie 2030

Plannen voor de toekomst van de gemeente Alphen-Chaam.

Samen ontstaan

Aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties is gevraagd hoe de gemeente Alphen-Chaam er in 2030 uit moet zien. Deze inbreng is meegenomen in de visie.

Ook zijn de resultaten van de burgerpeiling Alphen-Chaam 2020 en de leefbaarheidsstudie Chaam meegenomen.

KinderTrendRede

Samen met kinderen van de basisscholen in de gemeente is een Kindertrendrede opgesteld voor de toekomst van Alphen-Chaam. Deze Kindertrendrede is opgenomen in de toekomstvisie.