• Home
  • Ondernemen
  • Subsidie activiteiten (voor stichtingen en verenigingen)

Subsidie activiteiten (voor stichtingen en verenigingen)

Met subsidies willen we samen met inwoners activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen en aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Denk aan activiteiten voor zorg, sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie.

Goed om te weten

Om het online aanvraagformulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • eHerkenning inlogmiddel (veligheidsniveau 2).
  • Activiteitenbegroting. U kunt een eigen begroting uploaden.

Heeft u nog geen eHerkenning inlogmiddel dan kunt u dat aanvragen.

Wanneer

Subsidie voor jaarlijkse terugkerende activiteiten

Subsidieaanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen tussen 1 juli en uiterlijk 1 oktober vooraf aan het jaar waarop de aanvraag over gaat, ingediend zijn.

Subsidie voor eenmalige activiteiten

Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moeten tussen 8 en 16 weken vooraf ingediend zijn.

Beoordeling

We willen de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk aan het ondersteunen en activeren van mensen. We kijken ook naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken.

Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik maken van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u om de financiën van uw organisatie laten zien aan ons. Wij toetsen uw aanvraag op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Alpen-Chaam 2024 en de Nadere regels Sociaal Domein 2017.

Subsidie voor basisvoorzieningen

In de Nadere regels Sociaal Domein 2017 zijn basisvoorzieningen benoemd. Dit zijn ondersteunende functies. Het gaat om gebouwen, professionals en ondersteunende inzet die nodig is om tot een aanbod te kunnen komen. In de Nadere regels staat een overzicht van basisvoorzieningen. Als uw organisatie een basisvoorziening vervult, dan kunt een meerjarige subsidie aanvragen. Voor een aantal basisvoorzieningen zijn daarbij aanvullende subsidievoorwaarden van toepassing:

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke stichting of vereniging de subsidie heeft ontvangen, om welk bedrag het gaat, waarvoor zij de subsidie hebben ontvangen en voor welk tijdsvak.

Meer informatie

Wanneer u vragen of opmerkinge heeft over subsidies, kunt u contact opnemen met ons via e-mail.