Rioolverstopping/ Rioolaansluiting

Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met een rioolverstopping. Als u dit overkomt is het belangrijk om te weten waar de rioolverstopping zich bevindt. Alleen dan weet u met welke partij u contact dient op te nemen om de verstopping te verhelpen.

Mijn riool is verstopt. Wat nu?

De huiseigenaar is verantwoordelijk voor alle riolering binnen de perceelsgrens. Voor alle riolering daar buiten is de gemeente verantwoordelijk.

Bent u huurder?

Neem contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging.

Bent u huiseigenaar?

Omdat 90% van de verstoppingen zich binnen de perceelsgrens voordoen, adviseert de gemeente u een loodgieter of ontstoppingsbedrijf in te schakelen om de verstopping te verhelpen. De kosten hiervan zijn uiteraard voor eigen rekening.

Als de loodgieter of het ontstoppingsbedrijf constateert dat dat de verstopping zich op gemeentegrond bevindt, dient u direct contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer: 14 013. Als blijkt dat de verstopping daadwerkelijk op gemeentegrond zit, vergoedt de gemeente de ontstoppingskosten.

Een schriftelijk verzoek daartoe, voorzien van naam, adres en bankrekeningnummer, kunt u richten aan:

Gemeente Alphen-Chaam, t.a.v. dhr. P. Trommelen
Postbus 3
5130 AA Alphen (NB)

Mailen kan ook: petertrommelen@abg.nl.

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De gemeente legt de aansluiting tot aan uw erfgrens aan. De kosten voor het maken van de aansluiting worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar de tarieventabel openbare werken (PDF, 8 kb) .

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting dient u contact op te nemen met de afdeling Openbare Werken, dhr. P. Trommelen, telefoon: 013-5086659, e-mail: petertrommelen@abg.nl.

Houdt u rekening met een voorbereidingstijd van minimaal 4 weken tussen aanvraag en uitvoering.