Restafval

Wij werken met diftar. U betaalt een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag per keer dat wij uw restafvalcontainer leegmaken. U kunt uw restafvalcontainer elke 4 weken aanbieden, maar dat hoeft niet; u kunt ook een keer overslaan. Op uw afvalkalender ziet u wanneer wij bij u langskomen. Door beter te scheiden, houdt u minder restafval over. De komende jaren is het doel om van 227 kg restafval per inwoner per jaar naar 100 kg te gaan. Uiteindelijk willen we in 2025 naar maximaal 30 kg restafval per inwoner. Goed scheiden loont!

Wat is restafval?

Afval dat je niet gescheiden kunt inleveren mag bij het restafval. Restafval moet in de grijze container. Gescheiden afval kun je bijvoorbeeld inleveren via een container, pmd-zak, of bij de milieustraat. Dit gescheiden afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen. Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld gft, oud papier en karton, glas, pmd, textiel, kringloopgoederen, hout, elektrische apparaten etc.

Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil en vet papier, vuil textiel, kattenbakkorrels, kauwgom en volle stofzuigerzakken.

Wanneer halen we restafval op?

Het restafval halen we elke 4 weken op. Kijk op Mijn Afvalwijzer om te zien op welke dag wij uw restafval ophalen. U typt hiervoor uw postcode en huisnummer in.

Hoe zet ik de container aan de straat?

Op de ophaaldag zet u de container vóór 7.30 uur buiten.

  • Zorg ervoor dat het deksel van de container dicht is en dat de inhoud van uw container niet zwaarder is dan 75 kg
  • Zet de container op de juiste manier op straat:

binnen de bebouwde kom: met de handvatten wijzend in de richting van de straat

buiten de bebouwde kom: met de deksel naar de straat

laat uw container niet op eigen terrein staan

  • haal uw lege container vóór 20.00 uur weer binnen

Container niet leeggemaakt?

Is uw container niet leeggemaakt? Dan kunt u dit online doorgeven.

Tarieven 2023

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel hangt af van het aantal keren dat wij uw restafvalcontainer leegmaken.

Vaste kosten per jaar

  • Vastrecht: € 193,20

Tarief restafval per lediging

  • 140 liter container: €6,59
  • 240 liter container: €11,25

Extra restafvalcontainer per jaar (maximaal 1)

  • 140 liter container: €105
  • 240 liter container: €180