Bewoning van recreatieverblijven

Een recreatieverblijf is bedoeld voor toeristen en recreanten. U mag er niet permanent wonen. Ook het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning is niet toegestaan.

Soorten recreatieverblijven

Een recreatieverblijf heeft een adres met een recreatieve bestemming. Dit is bijvoorbeeld een (sta)caravan, chalet, bungalow of recreatiewoning. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bekijken welke bestemming een verblijf heeft.

Permanente bewoning

Een recreatieverblijf wordt permanent bewoond wanneer u:

  • het recreatieverblijf als hoofdverblijf gebruikt en geen andere woning heeft
  • staat ingeschreven op het adres van een recreatieverblijf of recreatiepark
  • het recreatieverblijf gebruikt om dichter bij het werkadres te zijn
  • het recreatieverblijf gebruikt ter overbrugging van 2 woningen
  • door een onwenselijke privé-situatie een tijdelijke woning nodig heeft

Toetsing

U mag op een camping of recreatiepark door het jaar heen recreëren, vakantie houden, plezier maken, uitrusten, genieten van de natuur. Dit betekent dat u vanaf uw vaste woonadres (regelmatig) voor korte of langere perioden gebruik maakt van een recreatieverblijf.

Om te beoordelen of u permanent woont in een recreatieverblijf, wordt er gekeken of u ergens anders uw hoofdverblijf heeft. 

Handhaven

De gemeente treedt handhavend op tegen het wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een recreatieverblijf voor permanente bewoning.

U krijgt eerst zelf nog de tijd om de overtreding te stoppen. Deze termijn is in de gemeente Alphen-Chaam 4 maanden. Als de overtreding daarna niet stopt, moet u een bedrag van € 20.000 betalen (dit heet de dwangsom) en moet u uiteraard ook stoppen met de bewoning. Bekijk het handhavingsbeleid permanente bewoning van recreatiewoningen voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen over het bewonen van recreatieverblijven en wat dit voor u betekent. Neem contact met ons op.