Openbare laadpaal

U heeft een elektrische auto, maar geen eigen terrein voor een laadpunt of er is nog geen laadpaal bij u in de buurt. Vraag dan een laadpaal aan. Bekijk eerst of er een laadpaal in uw buurt gepland staat. Het plaatsen van laadpalen doet de gemeente in samenwerking met Vattenfall.

Goed om te weten

  • Na uw online aanvraag bekijken we of het mogelijk en nodig is om een openbare laadpaal te plaatsen
  • Vattenfall, de netbeheerder en de gemeente bepalen samen de beste plek voor de laadpaal
  • Vervolgens neemt de gemeente een verkeersbesluit. Omwonenden hebben 6 weken om hier bezwaar tegen te maken
  • De laadpaal is openbaar, iedereen mag die dus gebruiken
  • Bij een laadpaal kunnen 2 auto’s tegelijk opladen. Er worden dus ook 2 parkeervakken voor gereserveerd
  • Als uw auto is opgeladen zet u deze op een gewone parkeerplaats
  • Snel een laadpaal zoeken
  • In de Vattenfall InCharge app ziet u ook waar de laadpalen staan en of een laadpaal vrij is.

Kosten

De laadpaal is gratis. U betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto. U heeft hiervoor een laadpas van Vattenfall inCharge nodig. Deze laadpas is gratis en werkt op alle openbare laadpalen in Nederland.

Behandeltermijn

Er zijn veel partijen betrokken bij het plaatsen van een openbare laadpaal. Ook moeten we met veel dingen rekening houden. Denk hierbij aan het onderhoud van de laadpaal, hulpdiensten die geen hinder van de laadpaal mogen ondervinden en de juiste kabels en leidingen in de grond. Het plaatsen van een openbare laadpaal kost dus veel tijd. Na uw aanvraag kan het tot zes maanden duren voordat de laadpaal is geplaatst.

Meer informatie

Vattenfall plaatst in opdracht van de provincie nieuwe openbare laadpunten in de provincie. Onze gemeente doet mee met dit project. Alle laadpunten hebben 100% windenergie uit één van de windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt u bij aan een schonere en stillere omgeving.

Subsidie advies voor Verenigingen van Eigenaren

De overheid geeft subsidie voor de advieskosten voor het aanleggen van één of meer laadpalen. De subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is bestemd voor Verenigingen van Eigenaren, woonverenigingen en wooncorporaties met een eigen parkeergelegenheid.