Onderscheidingen

Kent u iemand uit de gemeente Alphen-Chaam die een onderscheiding verdient? U kunt hem of haar daarvoor voordragen bij de gemeente.

Onderscheiding aanvragen? Neem eerst contact op met de gemeente.

Wie kandidaten voor een lintje wil aanmelden, kan het best eerst bellen met Elly Meeuwsen van Kabinetszaken, telefoonnummer 088-3821430 of mailen naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan u vertellen wat u daarvoor moet doen.

Aanvragen voor de Lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar hieraan voorafgaand binnen zijn bij de gemeente.

Informatie over Koninklijke onderscheidingen

Informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op www.lintjes.nl. Naast algemene informatie kunt u hier ook het aanvraagformulier downloaden. Houd er rekening mee dat de procedure ongeveer een halfjaar in beslag neemt.

Wie maakt er kans op een onderscheiding?

Meestal zijn het vrijwilligers die een lintje krijgen. Voorwaarde is dat betrokkene al heel lang (denk aan vijftien jaar of langer) vrijwilliger is, liefst bij zoveel mogelijk verschillende organisaties. Hij of zij moet er heel wat uren per week of per maand in steken en verantwoordelijkheid dragen. Bovendien dient degene die u voorstelt de meeste functies nog steeds te vervullen of er pasgeleden mee gestopt te zijn. Daarom moet u op de aanvraag veel informatie tot in detail geven zoals (betaalde) functies, perioden, aard van de verdiensten, jaartallen, tijdsbesteding etcetera. Langdurig bij dezelfde baas werken gold vroeger als een verdienste die een Koninklijke onderscheiding kon opleveren. Dat is niet meer zo. Wat iemand in een betaalde functie heeft verricht, telt alleen mee als het heel bijzonder is.

Voorbeelden:

  • Jan is al twintig jaar bestuurslid van de sportclub én van de kerk. Zijn vrijwilligerswerk kost hem wel tien uur per week. Een aanvraag voor een onderscheiding is kansrijk.
  • Judith is al vijftig jaar lid van de hockeyclub. Ze heeft nooit in het bestuur of een commissie gezeten en heeft er alleen de sport beoefend. Ze heeft geen andere verdiensten. Een lintje komt niet in beeld.
  • Als mantelzorger verzorgt Frank al 25 jaar zijn vrouw die een hersenbloeding heeft gehad. Deze eerstelijns-mantelzorg komt niet voor een onderscheiding in aanmerking. Een aanvraag voor Frank is toch kansrijk, als blijkt dat hij zich als mantelzorger even lang inzet voor zijn gehandicapte buurman én voor zijn dementerende nicht in Breda.

Ereteken en penning van verdienste

Inwoners uit de gemeente kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het ereteken of de penning van verdienste.

De regeling tot het toekennen daarvan is als volgt:
* Een ereteken als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de
plaatselijke gemeenschap als geheel, dan wel een gedeelte daarvan, in
maatschappelijke, culturele of andere zin verdienstelijk hebben gemaakt;
* Een penning van verdienste als huldiging aan hen, die zich in het betreffende jaar op enig
terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Er gelden bepaalde richtlijnen ter uitvoering van de regeling.

Aanmelden

Weet u iemand voor zo'n gemeentelijke onderscheiding? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam met vermelding “Vertrouwelijk Kabinet” waarin u aangeeft wie en waarom deze persoon volgens u in aanmerking komt. Uw brief dient uiterlijk medio november binnen te zijn. Het college zal aan de hand van de richtlijnen hierover een oordeel geven en tot een besluit komen.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie vindt de feestelijke uitreiking van het ereteken of de penning van verdienste plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kabinet van de burgemeester: telefoon 088 3821430.