Koninklijke onderscheiding

Inwoners die lange tijd iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. U kunt die inwoner voordragen. Neem hiervoor eerst contact op met Elly Meeuwsen via 06 57 75 81 09 of via e-mail. Zij vertelt u dan wat u moet doen. We bekijken of de verdiensten (bijzonder) genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.

Goed om te weten

Meestal zijn het vrijwilligers die een lintje krijgen. Voorwaarde is dat de persoon al heel lang vrijwilliger is; bij één vereniging of bij verschillende organisaties en meerdere uren per week.

Na het gesprek met de ons:

  • Verzamelt u alle informatie die nodig is via Lintjes.nl. U leest daar ook meer over het toekennen van een lintje
  • Vult u het formulier in via lintjes.nl
  • Het verzoek wordt automatisch naar ons verstuurd

Op tijd aanvragen

  • Voor de Lintjesregen (Algemene Gelegenheid op 26 april) moet de aanvraag op zijn laatst op 1 juli in het jaar ervoor bij ons binnen zijn 
  • Voor een bijzonder moment (bijzondere gelegenheid) moet de aanvraag 6 maanden voor de uitreikingsdatum bij ons binnen zijn. Denk als uitreikingsmoment aan een jubileum van de vereniging of beëindiging van een bestuursfunctie