Onderhoudskalender

Afval & straatreinigen

Wat Wanneer Uitleg
Zwerfafval en grofvuil opruimen Januari tot en met december Zwerfafval en grofvuil in plantvakken, onder bomen, op gazons en op stoepen en straten ruimen we op.
Onkruidvrij maken van straten, stoepen en half verharde paden verharding April-november Op straten en stoepen gebruiken we de onkruidborstelmachine. Op half verharde paden branden we het onkruid weg behalve als er houtsnippers liggen.
Veegrondes Februari, juni, september, december Dit doen we met de veegwagen. Let op: het kan zijn dat de veegwagen vaker langskomt

Onderhoud beplanten

Wat Wanneer Uitleg
Knippen van hagen Mei-juni, september-oktober We knippen de hagen. Komen we een broedende vogel tegen dan komen we op een later moment terug.
Snoeiwerkzaamheden Februari-april In deze periode snoeien we sier- en bloeiende struiken en rozen.
Knippen bodemdekkers Januari, mei-juli Dit zijn planten die de bodem bedekken. Door ze te knippen groeien de planten niet over de rand van het plantvak
Weghalen van waterlot November tot en met februari Waterlot zijn snelgroeiende takken die op de stam van een boom groeien. Deze verwijderen we voor de veiligheid en de gezondheid van de boom.
Onkruidvrij maken van perken en boomspiegels Januari tot en met december We zorgen ervoor dat de perken en boomspiegels er netjes bij staan.
Bedekken van de bodem met houtsnippers of bladeren Februari-april Door de bodem te bedekken met houtsnippers of bladeren droogt de grond minder snel uit. Daarnaast is dit voeding voor de bodem.

Maaien

Wat Wanneer Uitleg
Maaiwerkzaamheden Maart tot en met december We maaien gazons. Gazons met daarin stroken met bloemen en bloembollen maaien we pas als de bloemen uitgebloeid zijn.
Bermen maaien in de bebouwde kom Juni, oktober Een berm is een strook grond langs een weg. Deze maaien we 2 keer per jaar. In de berm staan vaak verschillende grassen en kruiden.
Maai Mei Niet! Mei In mei maaien we het gras op een aantal plekken niet of minder. Het gaat om grasstroken op bedrijventerreinen, veldjes in parkjes en een deel van de grasstroken aan de randen van het dorp of in een wijk. Ook maaien we de groenstroken met (uitgebloeide) bollen niet. Speel- en trapveldjes maaien we wel. Ook zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen maaien we wel en soms de eerste meter langs de weg. Zo blijft het veilig voor het verkeer. Door minder te maaien helpen we de bij en andere insecten. Daarnaast houdt de grond zo het water beter vast.