De Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels die nu gelden in de leefomgeving makkelijker maken. Zo wil de overheid een goede balans tussen het beschermen en het benutten van onze leefomgeving. Met de Omgevingswet ziet u straks in 1 oogopslag welke regels in uw omgeving gelden. De Omgevingswet voegt 26 wetten samen in 1 wet, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 44 en 75 ministeriƫle regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

1 loket

Daarnaast zorgt de wet voor 1 digitaal loket (Digitaal Stelsel Omgevingswet(DSO)). Dat maakt het makkelijker om een vergunning aan te vragen. Daarnaast heeft u sneller een inzicht over welke regelgeving wanneer van toepassing is.

Geen bestemmingsplannen maar 1 omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet van kracht is, kennen we geen bestemmingsplannen meer. Daarvoor in de plaats komt 1 omgevingsplan dat het totale grondgebied van de gemeente omvat. Alle huidige bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan. De procedure voor wijziging van het omgevingsplan vervangt dan de procedure voor herziening van een bestemmingsplan.