Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Digitaal een vergunning aanvragen of melding doen: maak gebruik van het Omgevingsloket.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, een boom kappen of iets slopen? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Dan kunt u op de website Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen. Stuur dit formulier met alle gevraagde stukken naar:

Gemeente Alphen-Chaam
Postbus 3
5130 AA Alphen (NB)

Kappen van bomen

Heeft u een boom in de tuin staan en u wilt deze kappen, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket. Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Alphen-Chaam heeft speciale regels, die u kunt vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten omgevingsvergunning

U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor de verschillende deelactiviteiten kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Deze kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure. De behandeltermijn is dan maximaal 6 maanden.

Omgevingsvergunning bij monumenten

Voor het wijzigen van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument (denk aan renoveren, verbouwen of uitbreiden) is een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit ‘veranderen monument’ (voorheen: een monumentenvergunning). Vaak is daarbij ook een omgevingsvergunning vereist voor de activiteit ‘bouwen’ (voorheen: een bouwvergunning). De landelijke indieningsvereisten voor een aanvraag als het om een rijksmonument gaat, zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de Regeling omgevingsrecht (te raadplegen via www.overheid.nl). Als het om een gemeentelijk monument gaat dienen de volgende gegevens deel uit te maken van de aanvraag om omgevingsvergunning:

  • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
  • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
  • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
  • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
  • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
    • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
    • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument, wordt sowieso geadviseerd om eerst een schetsplan, bedoeld voor vooroverleg, in te dienen. In geval van een positieve reactie van gemeentezijde op dat schetsplan kan vervolgens de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend worden.