Mantelzorg

Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg biedt u door mensen op onderdelen te helpen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen voor iemand die slecht ter been is of helpen bij de administratie als iemand daar zelf niet meer uit komt.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Kijk hier voor meer informatie.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden: 

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Download hieronder de voorwaarden.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een formulier met uw plannen indienen bij de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening beoordelen dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

U vult dit formulier in en mailt het naar vergunningen@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Indien nodig neemt een medewerker Vergunningverlening binnen enkele werkdagen contact met u op.

Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje bijzonderheden.