Mantelzorg

Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg biedt u door mensen op onderdelen te helpen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen voor iemand die slecht ter been is of helpen bij de administratie als iemand daar zelf niet meer uit komt.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Kijk hier voor meer informatie.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden: 

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Download hieronder de voorwaarden.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening bespreken dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

Hoe vraag ik een gesprek aan?

U vult dit formulier in en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje 'Bijzonderheden'.

Mantelzorgcompliment

Als waardering voor mantelzorgers reiken we het mantelzorgcompliment uit. Dat is dit jaar een VVV-waardebon van 100 euro.

Bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u voor langere tijd méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld in verband met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan uw partner, ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

De mantelzorger vraagt het compliment aan en ondertekent het samen met de zorgontvanger. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 2020 binnen zijn. U kunt maar één mantelzorgcompliment per zorgontvanger aanvragen. 

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Wilt u het mantelcompliment aanvragen? Download dan het aanvraagformulier onderaan de pagina. U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis. U kunt het op verschillende manieren inleveren. Dit staat op het formulier.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) kunnen zich aanmelden via: Hanneke Schanzleh van Contour de Twern bereikbaar op 06 – 10267086 en hannekeschanzleh@contourdetwern.nl of stuur een mail naar mantelzorgac@contourdetwern.nl. Dan kunnen we samen kijken naar een persoonlijke invulling van het compliment.

Vragen?

Iedereen, van jong tot oud, kan gratis terecht bij onze mantelzorgconsulent. Voor een luisterend oor, goed advies, praten met lotgenoten of leuke ontspannende activiteiten. Hanneke denkt graag met u mee. U kunt bellen of appen naar 06 – 10267086 of een mailtje sturen naar hannekeschanzleh@contourdetwern.nl.