Mantelzorg

Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg biedt u door mensen op onderdelen te helpen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen voor iemand die slecht ter been is of helpen bij de administratie als iemand daar zelf niet meer uit komt.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Kijk hier voor meer informatie.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden: 

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Download hieronder de voorwaarden.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening bespreken dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

Hoe vraag ik een gesprek aan?

U vult dit formulier (PDF, 60 kb)  in en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje 'Bijzonderheden'.

Mantelzorgcompliment 2019

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor mensen met een chronische ziekte, een handicap of mensen die hulpbehoevend zijn. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Als waardering hiervoor krijgen zij het mantelzorgcompliment. Dit is dit jaar ook weer VVV cadeaukaart van 100 euro.

Wie komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment?

Degenen die:

  • minimaal 8 uur per week voor tenminste 3 maanden hulp verleent aan een naaste;
  • zorgt voor iemand die in gemeente Alphen-Chaam woont.

Degene die de zorg krijgt én degene die de zorg geeft kunnen het mantelzorgcompliment aanvragen voor degene die de zorg biedt. De aanvraag moet ondertekend zijn door degene die de zorg krijgt als de mantelzorger. De aanvraag moet uiterlijk 31 december 2019 binnen zijn.

U kunt maar één mantelzorgcompliment per zorgvrager aanvragen.

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Wilt u het mantelcompliment aanvragen? Download dan het aanvraagformulier (PDF, 58 kb) . U kunt het formulier ook ophalen bij het Trefpunt in Alphen, de bibliotheek in Chaam en De Leeuwerik in Galder. Staat u als mantelzorger geregistreerd bij ContourdeTwern? Dan krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd per post.

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier uiterlijk 31 december 2019 naar:

Gemeente Alphen-Chaam
T.a.v. Alma Patist
p/a Heuvelstraat 5
5131 AP Alphen

U kunt het formulier ook afgeven bij het Trefpunt (Heuvelstraat 5 in Alphen) t.a.v. Alma Patist of mailen naar mantelzorgac@contourdetwern.nl onder vermelding van ‘mantelzorgcompliment Alphen-Chaam 2019’.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) kunnen zich aanmelden via: almapatist@contourdetwern.nl of via het telefoonnummer 06-102 67 086. Dan kunnen we samen kijken naar een persoonlijke invulling van het compliment (PDF, 494 kb) .

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze mantelzorgconsulent Alma Patist via almapatist@contourdetwern.nl of via het telefoonnummer 06 – 102 67 086.