Mantelzorg

Wanneer u hulp nodig heeft, stimuleren we dat u zoveel mogelijk de regie over uw leven in eigen hand houdt. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Mantelzorgcompliment

Heeft u dit jaar minimaal 3 maanden, 8 uur per week zorg gegeven aan een inwoner van de gemeente Alphen-Chaam? Vraag dan hier (PDF, 226 kb)  uw mantelzorg waardering aan.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor, of hulp biedt aan een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Kenmerkend voor mantelzorg is dat er altijd sprake is van een persoonlijke band. Voor mantelzorg kiest u niet, het overkomt u, omdat iemand in uw naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden, maar u komt er niet uit? Kijk dan op de website van ContourdeTwern voor meer informatie over mantelzorg.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden?

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kunt u een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Bekijk hier de voorwaarden en meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is het formulier met uw plannen indienen bij de gemeente. Het cluster Vergunningen kijkt of uw plannen voldoen aan de geldende regelgeving/pré-mantelzorgbeleid. Als het nodig is vragen we advies aan de Wmo-consulent.

U vult het aanvraagformulier (PDF, 81 kb)  in en mailt het naar vergunningen@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentekantoor.

Indien nodig neemt een medewerker Vergunningverlening binnen enkele werkdagen contact met u op. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje bijzonderheden.