Goed leven in Chaam, nu en in de toekomst

Het is goed leven in Chaam. Het is lekker wonen in rustige buurten, met winkels en dagelijkse voorzieningen binnen handbereik. Chaam ligt bovendien in een prachtige omgeving, waar je naar hartenlust kunt wandelen en fietsen. Niet voor niets weten ook de nodige toeristen dit prachtig stukje Brabant te vinden. Voor een dagje uit, of een wat langer verblijf op een camping of vakantiepark.

Breed onderzoek voor een goede toekomst

Toch is er in Chaam, zoals op veel andere plekken, ruimte voor verbetering. We willen graag dat het hier fijn wonen en leven blijft. Hoe doen we dat? De gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant hebben besloten een onderzoek te doen naar de toekomstige ontwikkelingen van Chaam. Wat is goed? Wat zou moeten verbeteren? En hoe zorgen we er voor dat het ook in 2030 nog fijn wonen is in Chaam?

Onderlinge samenhang

Zijn er ook problemen te noemen in het dorp op het gebied van wonen, werken en recreëren? En zo ja, welke? Welke oplossingen zijn er te noemen? Wat zijn hiervan de effecten en de consequenties? We kijken onder andere naar het omliggende landschap, de ligging van bedrijventerreinen, recreatievoorzieningen, woningbouw, verkeer, veiligheid, landbouw en natuur. Al die onderwerpen hebben met elkaar te maken. Daarom het is het belangrijk ze ook in onderlinge samenhang te onderzoeken.

Vragen en meedenken

De komende maanden doen we onderzoek naar de leefbaarheid in Chaam. Dit doen we voor een deel samen met de inwoners van Chaam. Door ze te vragen wat ze van die leefbaarheid vinden. Wat er fijn is en welke knelpunten er in hun ogen aangepakt moet worden. Door ze te vragen mee te denken over toekomstscenario’s voor het dorp en over belangrijke keuzen die daarbij gemaakt moeten worden. In het voorjaar van 2021 krijgen we op deze manier een concreet beeld van de ontwikkeling van Chaam gedurende de komende jaren. Naar wat we gaan doen om het goede te behouden. En wat we gaan doen om knelpunten weg te nemen en de leefbaarheid te verbeteren. Zo blijft de charme van Chaam bestaan.

Resultaten ansichtkaarten Leefbaarheidsstudie Chaam

De afgelopen periode hebben 454 inwoners van Chaam op een (online) ansichtkaart hun mening gegeven over de ontwikkelingen binnen Chaam. Uit de antwoorden op de ansichtkaarten blijkt dat inwoners trots zijn op de natuurlijke omgeving van Chaam, het dorpse karakter en de gemoedelijkheid. De knelpunten die worden genoemd hebben veelal te maken met het verkeer in en om Chaam. U kunt het hele rapport hier downloaden.

Foto van Chaam

Een belangrijk onderdeel van de Leefbaarheidsstudie is het maken van een momentopname van Chaam zoals het nu is. Hoe ziet het dorp Chaam en het omliggend buitengebied er uit? Hoe wonen en leven we samen? Wat vinden we fijn en wat moet echt beter? Door hier een ‘foto’ van te maken, komen we bouwstenen op het spoor waarmee we richting voor de toekomst kunnen bepalen. De foto van Chaam kunt u hier downloaden.

Resultaten community leefbaarheidsstudie Chaam

In februari hebben 81 inwoners en/of ondernemers in Chaam gedurende 8 dagen deelgenomen aan de online onderzoekscommunity. In onderstaand rapport leest u wat de communityleden vinden van de verschillende elementen die in de scenario’s zijn voorgelegd en de argumenten die zij daarbij hebben. Ook de ideeën die door deelnemers zijn aangedragen zijn opgenomen in deze rapportage.

Bekijk hier het rapport Resultaten Online Community.