Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dit dient binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag of de jaarafrekening van Brabant Water te gebeuren.

Wie komt in aanmerking?

Of u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als u een vermogen heeft. Uw inkomen dient op bijstandsniveau te zijn.

Aanvragen

Wilt u voor het eerst kwijtschelding aanvragen of is uw aanvraag vorig jaar afgewezen, dan moet u een geheel nieuwe aanvraag indienen. Dit doet u door een aanvraagformulier kwijtschelding belastingen (hieronder te downloaden) in te vullen en op te sturen naar invordering@abg.nl. Van een beslissing op de aanvraag om kwijtschelding krijgt u schriftelijk bericht. Als de aanvraag is afgewezen en u bent van mening dat dit ten onrechte is gebeurd, kunt u binnen tien dagen na de uitspraak een beroep indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 3, 5130 AA Alphen NB.

Aanvragen

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina alphen-chaam.nl/laaginkomen.