Hulp bij schulden

Heeft u schulden en komt u er niet meer zelf uit? De gemeente Alphen-Chaam probeert u te helpen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Schuldhulpverlening kan bestaan uit (een combinatie van) budgethulp en schuldregeling. De gemeente Alphen-Chaam werkt voor deze hulpverlening samen met IMW Breda en de Kredietbank West-Brabant.

Budgethulp

Er zijn twee vormen van budgethulp: budgetbegeleiding en budgetbeheer.

a. budgetbegeleiding

Bij deze vorm van schuldhulpverlening wordt u heel intensief begeleid. Doel is dat u inzicht krijgt in uw financiële mogelijkheden, waardoor u weer zelfstandig in staat bent rond te komen. In dit traject wordt ook aandacht besteed aan uw financieel-administratieve vaardigheden als schuldenaar.

b. budgetbeheer

Budgetbeheer gaat een stapje verder dan budgetbegeleiding en betekent dat niet u, maar de kredietbank uw inkomen beheert en zorg draagt voor het betalen van de vaste lasten en periodieke betalingen. Daarvoor moet uw inkomen naar de kredietbank worden overgemaakt. Als schuldenaar krijgt u (afhankelijk van de vorm van budgetbeheer) alleen huishoudgeld uitbetaald. Er zijn drie vormen van budgetbeheer: Basis, Plus en Totaal. Deze verschillen van elkaar in zwaarte en de al dan niet verplichte budgetbegeleiding.

Schuldregeling

Er zijn twee soorten trajecten bij schuldregeling: het minnelijke en het wettelijke.

a. minnelijke schuldhulpverlening

Bij het minnelijke traject probeert u een minnelijk akkoord (op basis van vrijwilligheid) te bereiken met uw schuldeisers. Daarbij bemiddeld een schuldhulpverlener van de kredietbank voor u. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat u de schuldeisers wat te bieden heeft in de vorm van aflossingscapaciteit.

Bij het zoeken naar een oplossing voor uw schulden is het uitgangspunt dat deze wordt gebaseerd op uw financiële mogelijkheden gedurende een periode van 36 maanden. Uw vermogen, inkomen en vaste lasten worden vastgesteld, waardoor de aflossingscapaciteit kan worden berekend. Deze aflossingscapaciteit wordt gebruikt als basis voor het aanbod aan de schuldeiser(s). In ieder geval bent u als schuldenaar verzekerd van een deel van uw inkomen (het vrij te laten bedrag) om de vaste lasten en de kosten van levensonderhoud te betalen. Alle andere inkomsten zijn in principe bedoeld om uw schuld af te lossen.

b. wettelijke schuldsanering

Heeft u geen mogelijkheden om uw schulden af te lossen of weigeren schuldeisers mee te werken aan een minnelijke regeling, dan kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP, onderdeel van de Faillissementswet).

Wanneer komt u in aanmerking?

In principe kan iedereen die door schulden in financiële problemen verkeert, schuldhulpverlening aanvragen. Voorwaarde is wél dat u bereid bent uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Deze motivatietoets speelt tijdens het gehele traject van schuldhulpverlening voortdurend een rol als voorwaarde. Komt u uw afspraken niet na of blijkt dat uw motivatie onvoldoende is, dan wordt het hulpverleningstraject beëindigd.

Meer weten

Voor professionele (gratis) hulp op het gebied van financiën en schulden, maakt de gemeente Alphen-Chaam gebruik van de diensten van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn uit Breda. Het IMW houdt in onze gemeente twee verschillende spreekuren:

Financieel spreekuur

Heb je schulden of dreigende schulden? Kun je niet rondkomen? Maak je je zorgen over geld en kom je er zelf niet uit? Kom dan naar het financiële inloopspreekuur van het maatschappelijk werk:

Alphen, Den Heuvel, Heuvelstraat 5 (ingang Poolsestraat)
In de even weken: woensdag 09.00 – 10.00 uur
Tel. 013 - 508 26 80

Chaam, Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1
In de oneven weken: woensdag 09.00 – 10.00 uur
Tel. 0161 - 49 32 37

Inloopspreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk

Heb je problemen met de overheid of andere instanties en kom je er zelf niet uit? Heb je moeite met brieven en formulieren? Lukt het je niet om een uitkering, toeslag of kwijtschelding aan te vragen? Kom dan naar het inloopspreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk:

Alphen, Den Heuvel, Heuvelstraat 5 (ingang Poolsestraat)
Elke week: dinsdag 9.00-11.00
Tel. 013 - 508 26 80