Gevonden en verloren

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Gevonden voorwerpen

Als u iets heeft gevonden kunt u 2 dingen doen:

Zelf bewaren

U bewaart het voorwerp zelf voor de eigenaar. U moet dan wel een melding maken. U kunt dit doen via www.verlorenofgevonden.nl. U kunt zich ook tijdens openingstijden melden bij de receptie van het gemeentekantoor in Alphen.

Meldt de eigenaar zich binnen 1 jaar? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar. Meldt deze persoon zich niet, dan bent u de nieuwe eigenaar van het voorwerp.

Afgeven bij gemeente

U kunt het gevonden voorwerp ook afgeven bij de gemeente. Dit kan bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor.

We bewaren gevonden voorwerpen met een waarde tot 450 euro 3 maanden lang. Voorwerpen met een waarde boven de 450 euro bewaren we 12 maanden.

Lijst gevonden voorwerpen

Op www.verlorenofgevonden.nl vindt u een overzicht van de geregistreerde gevonden voorwerpen.

Verloren voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren, dan kunt u dat melden op de website verlorenofgevonden.nl.

Verloren identiteitsbewijs

Bent u een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs verloren? Aangifte bij de politie is niet nodig. U ondertekent een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hiermee kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

Is uw identiteitsbewijs bij de gemeente afgegeven, dan neemt de gemeente zo snel mogelijk contact met u op.

Verloren pasjes

Waardevolle zaken zoals een bankpas of ov-chipkaart stuurt de gemeente meteen terug naar de betreffende bank of organisatie.