Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 15 raadsleden, die zes verschillende partijen vertegenwoordigen.

Raadsinformatie

Voor de samenstelling van de gemeenteraad, de agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen verwijzen wij u naar de eigen pagina van de gemeenteraad: alphen-chaam.raadsinformatie.nl.

Schriftelijke vragen

Het in het Reglement van orde voor de gemeenteraad opgenomen vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over zaken die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Bekijk het overzicht van schriftelijke vragen.

Spreektijd voor burgers in raadsvergaderingen

Als burger kunt u inspreken in de raadsvergadering. Dat kan over onderwerpen die op de raadsagenda staan, maar ook over andere onderwerpen.

Zo kunt u zelf de raadsleden toespreken en hen een probleem uitleggen of een verzoek toelichten.

Waarover kunt u niet inspraken?

Over een aantal onderwerpen kunt u niet inspreken, bijvoorbeeld over besluiten die het gemeentebestuur genomen heeft en waartegen mensen bezwaar of beroep kunnen of konden maken. Ook over benoemingen of aanbevelingen van personen en over zaken waarvoor het klachtrecht is ingericht kunt u niet inspreken.

Hoe lang mag ik inspreken?

In totaal heeft u vijf minuten de tijd om iets te zeggen. Als er meer dan zes sprekers aangemeld zijn wordt de spreektijd korter.

Moet ik me aanmelden van te voren?

Ja. Als u wilt inspreken moet u dat u vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aanvragen bij de raadsgriffier, mevrouw Jolanda Honcoop. U moet aangeven over welk onderwerp u wilt inspreken. U moet ook een inspreeknotitie indienen bij de griffier. Dat mag digitaal of op papier.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden bij de griffier, Jolanda Honcoop-van der Wulp, via 088 3821680 of griffier@alphen-chaam.nl.

Raadsvergadering terugkijken?

De vergaderingen van de gemeenteraad worden vanaf juni 2020 ook live uitgezonden via vimeo. Wilt u een vergadering terugluisteren of kijken? Kijk dan in het archief.