Erkenning kind

U ben niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap. Uw kind heeft dan bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn dan moet u het kind erkennen.

Een kind erkennen

 • Tijdens de zwangerschap
 • Bij de geboorteaangifte
 • Na de geboorteaangifte

Het erkennen van uw ongeboren kind doet u aan de balie. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt. U kunt online een afspraak maken als:

 • U het kind vóór de geboorte wilt erkennen
 • Beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben
 • Beide ouders in Nederland wonen

Maak in alle andere gevallen telefonisch een afspraak via 14 013.

Meenemen

 • Geldig paspoort of identiteitskaart of een kopie hiervan van de erkenner en de biologische moeder
 • Toestemming van de biologische moeder, persoonlijk of met het toestemmingsformulier. Alleen bij een 2e kind uit de relatie
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar. Dan moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemming geven. Beiden komen mee naar de afspraak
 • Vanaf 16 jaar geeft het kind alleen zelf toestemming en komt het mee naar de afspraak
 • De moeder is persoonlijk aanwezig bij de erkenning als de moeder alleen het gezag moet krijgen. Anders krijgen de ouders gezamenlijk gezag

Achternaam kiezen

Als u langskomt voor de erkenning kunt u ook de achternaam van uw kind kiezen. Dit is de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder. De moeder komt hiervoor mee naar de afspraak. U kunt alleen de naam van uw 1e kind kiezen. Volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam.

Kosten

Gratis

Overgangsregeling dubbele achternaam

Is uw oudste kind op of na 1 januari 2016 geboren, dan kunt u in 2024 gebruikmaken van een overgangsregeling. Dat betekent dat u in 2024 alsnog kunt kiezen voor een combinatie van 2 achternamen. U maakt hiervoor een afspraak via 14 013.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Let op: Als uw kind al een reisdocument heeft dan is dit document door de naamwijziging niet meer geldig. U moet dan ook een aparte afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. Bij de aanvraag levert u het oude reisdocument bij ons in, zodat wij het kunnen weggooien.

Kosten

€ 75 voor een 1e kind en € 50 voor elk volgend kind.

Ouderlijk gezag

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen.

Meer over Regelen van ouderlijk gezag.

Niet de Nederlandse nationaliteit of niet woonachtig in Nederland

We vragen misschien ook documenten zoals een verklaring van ongehuwd zijn of een geboorteakte.

Kosten

Het erkennen van een kind is gratis.