Energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen

Alle kantoorpanden vanaf 100 m2 moeten een energielabel C of hoger hebben. Dit is wettelijk verplicht volgens het Bouwbesluit. Kantoorpanden moeten aan bepaalde eisen van energiezuinigheid voldoen om dit label te kunnen krijgen.

Goed om te weten

  • Het energielabel bepaalt hoe energiezuinig een gebouw is
  • Het hebben van een energielabel A, B of C voor uw kantoorgebouw helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot
  • Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de regels voor 2023. U mag het kantoor blijven gebruiken
  • Een energielabel is 10 jaar geldig

Voorwaarden

De energielabel C regel voor kantoorgebouwen is onderdeel van het Bouwbesluit 2012. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) controleert hierop. De gemeente mag kantoren die vanaf dat moment niet aan de regels voldoen, sluiten. U mag het dan niet meer als kantoor gebruiken.

Meer informatie

Als uw kantoorgebouw nog niet voldoet aan de regels is het belangrijk om maatregelen te nemen die energie besparen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid en de OMWB

Contact

Neem voor vragen contact op met de bedrijfscontactfunctionaris.