College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.

Burgemeester mr. J.W.M.S. (Joerie) Minses

Eerste loco-burgemeester A.L.J. (Ton) Braspenning vervangt de burgemeester bij afwezigheid of ziekte.

Portefeuille:

 • Algemene Bestuurlijke coördinatie en (regionale) samenwerking (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG; bestuurlijk vertegenwoordiger RWB)
 • Communicatie en mediabeleid
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid (bestuurlijk vertegenwoordiger Veiligheidsregio)
 • APV / Evenementen
 • Integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma
 • Beleid en uitvoering toerisme en recreatie
 • Coördinerend portefeuillehouder Cittaslow
 • Kunst en cultuur
 • Burgerzaken
 • Personeelszaken
 • Mondiale bewustwording/Kandi
 • Archiefbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger Brabant Water

E-mail: j.minses@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat petraderooij@abg.nl / 088 3821 606

Wethouder A.L.J. (Ton) Braspenning

Portefeuille:

 • Eerste loco-burgemeester
 • Wmo-beleid en uitvoering
 • Sociale zaken en werkvoorziening (bestuurlijk vertegenwoordiger Diamantgroep)
 • Participatiewet
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheek
 • Volksgezondheid (bestuurlijk vertegenwoordiger GGD en RAV)
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Ouderenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid/ WZSW
 • Huisvesting onderwijs: projectwethouder school Chaam
 • Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer
 • Uitvoering leerplicht bestuurlijk vertegenwoordiger Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
 • Educatieve voorzieningen
 • Passend onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Vluchtelingenbeleid

E-mail: T.Braspenning@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: marlijnvandesande@abg.nl / 088 3821 398

Politieke partij: CDA

Wethouder mr.ing. E.F.A. (Erik) Wilmsen

Portefeuille:

 • 2de loco-burgemeester
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen (bestuurlijk vertegenwoordiger OMWB)
 • Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet
 • Coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid
 • Volkshuisvesting
 • Markdal duurzaam en vitaal
 • Landstad De Baronie
 • Grondzaken en vastgoed
 • Financiën
 • Beleidscyclus: perspectiefnota, begroting, Turaps, jaarrekening
 • Grondbedrijf, strategisch grondbeleid en exploitatieopzetten
 • Treasury-beleid
 • Belastingen
 • Administratieve Organisatie/ Interne Controle
 • Risico- en fraudebeleid

E-mail: E.Wilmsen@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: marlijnvandesande@abg.nl / 088 3821 398

Politieke partij: GBA

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak

Portefeuille:

 • 3de loco-burgemeester
 • Coördinerend portefeuillehouder leefbaarheid
 • Afval/ afvalverwerking/ milieustraat (bestuurlijk vertegenwoordiger OVK Milieustraat Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen-Chaam; bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen)
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • projectportefeuillehouder speerpunten Verkeer (Chaam/Alphen/Galder)
 • Economische zaken, lokaal en regionaal (bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN; bestuurlijk vertegenwoordiger Intergas)
 • Bedrijventerreinen
 • Werkgelegenheid
 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG) / Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie/bestuurlijke vernieuwing

E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of naar het bestuurssecretariaat: marlijnvandesande@abg.nl / 088 3821 398

Politieke Partij: GBSV

Gemeentesecretaris drs. L.J.F.P. (Leon) Busschops

E-mail: LeonBusschops@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: petraderooij@abg.nl / 088 3821 606