College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Waarnemend burgemeester drs. J.W. (Jan) Brenninkmeijer

Eerste loco-burgemeester A.L.J. (Ton) Braspenning vervangt de burgemeester bij afwezigheid of ziekte.

Portefeuille:

 • Algemene Bestuurlijke coördinatie en (regionale) samenwerking (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG; bestuurlijk vertegenwoordiger RWB)
 • Communicatie en mediabeleid
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid (bestuurlijk vertegenwoordiger Veiligheidsregio)
 • APV / Evenementen
 • Integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma
 • Beleid en uitvoering toerisme en recreatie
 • Coördinerend portefeuillehouder Cittaslow
 • Kunst en cultuur
 • Burgerzaken
 • Personeelszaken
 • Mondiale bewustwording/Kandi
 • Archiefbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger Brabant Water

E-mail: burgemeester@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Wethouder A.L.J. (Ton) Braspenning

Portefeuille:

 • Eerste loco-burgemeester
 • Wmo-beleid en uitvoering
 • Sociale zaken en werkvoorziening (bestuurlijk vertegenwoordiger Diamantgroep)
 • Participatiewet
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheek
 • Volksgezondheid (bestuurlijk vertegenwoordiger GGD en RAV)
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Ouderenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid/ WZSW
 • Huisvesting onderwijs: projectwethouder school Chaam
 • Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer
 • Uitvoering leerplicht bestuurlijk vertegenwoordiger Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
 • Educatieve voorzieningen
 • Passend onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Vluchtelingenbeleid

E-mail: T.Braspenning@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: CDA

Wethouder mr.ing. E.F.A. (Erik) Wilmsen

Portefeuille:

 • 2de loco-burgemeester
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunningen (bestuurlijk vertegenwoordiger OMWB)
 • Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet
 • Coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid
 • Volkshuisvesting
 • Markdal duurzaam en vitaal
 • Landstad De Baronie
 • Grondzaken en vastgoed
 • Financiën
 • Beleidscyclus: perspectiefnota, begroting, Turaps, jaarrekening
 • Grondbedrijf, strategisch grondbeleid en exploitatieopzetten
 • Treasury-beleid
 • Belastingen
 • Administratieve Organisatie/ Interne Controle
 • Risico- en fraudebeleid

E-mail: E.Wilmsen@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: GBA

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak

Portefeuille:

 • 3de loco-burgemeester
 • Coördinerend portefeuillehouder leefbaarheid
 • Afval/ afvalverwerking/ milieustraat (bestuurlijk vertegenwoordiger OVK Milieustraat Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen-Chaam; bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen)
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • projectportefeuillehouder speerpunten Verkeer (Chaam/Alphen/Galder)
 • Economische zaken, lokaal en regionaal (bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN; bestuurlijk vertegenwoordiger Intergas)
 • Bedrijventerreinen
 • Werkgelegenheid
 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG) / Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie/bestuurlijke vernieuwing

E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke Partij: GBSV

Gemeentesecretaris G.W.T. (Gert-Willem) van Weel

E-mail: g.vanweel@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398