Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.

Burgemeester mr. J.W.M.S. (Joerie) Minses

Eerste loco-burgemeester C.F. Janssen-Janssen vervangt de burgemeester bij afwezigheid of ziekte.

Portefeuille:

 • Bestuurlijke coördinatie en samenwerking
 • Communicatie
 • Kabinetszaken
 • Mediabeleid
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Evenementen
 • Dierenwelzijn
 • Burgerzaken
 • Personeelszaken
 • Regionale samenwerking
 • Samenwerking met Pniewy en Kandi
 • Millenniumgemeente
 • Integraal handhavingsbeleid en -uitvoeringsprogramma
 • Beleid en uitvoering toerisme en recreatie
 • Coördinerend portefeuillehouder Cittaslow

E-mail: j.minses@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat m.lame@alphen-chaam.nl / 088 3821 005

Wethouder C.F. (Corry) Janssen-Janssen

Adres: Laan van Echternach 23, 5131 CB Alphen

Portefeuille:

 • Wmo-beleid en uitvoering
 • Transitie AWBZ
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Bibliotheek
 • Volksgezondheid
 • Accommodatiebeleid
 • Jeugdbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid/ WZSW
 • Huisvesting onderwijs
 • Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer
 • Uitvoering leerplicht
 • Educatieve voorzieningen
 • Transitie jeugdzorg
 • Passend onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Vluchtelingenbeleid

E-mail: c.janssen@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: p.derooij@alphen-chaam.nl / 088 3821 006

Politieke partij: CDA

Wethouder A.P.C.M. (Ad) van de Heijning

Adres: Van Gaverenlaan 38, 5131 CT Alphen

Portefeuille:

 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunning
 • Volkshuisvesting
 • Markdal duurzaam en vitaal
 • Afval/ afvalverwerking/ milieustraat
 • Openbare werken
 • Verkeer en vervoer
 • Coördinerend  portefeuillehouder leefbaarheid
 • Centrumplan Alphen, gymzaal Alphen

E-mail: a.vandeheijning@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: p.derooij@alphen-chaam.nl / 088 3821 006

Politieke partij: GBA

Wethouder E. (Bert) van Dijk

Adres: Valkenburgseweg 18, 4858 RD Ulvenhout AC

Portefeuille:

 • Financieel beleid
 • Beleidscyclus: perspectiefnota, begroting, MARAPS, zomernota, jaarrekening
 • Strategisch grondbeleid en exploitatieopzetten
 • Treasury-beleid
 • Belastingen
 • Administratieve Organisatie/ Interne Controle
 • Kwaliteit dienstverlening
 • Informatiebeleid en Automatisering
 • Facilitaire Zaken
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Risico- en fraudebeleid
 • Beveiligingsbeleid
 • Archiefbeleid
 • Organisatieontwikkeling in relatie tot ambtelijke fusie
 • Lokaal en regionaal, werkgelegenheid, bedrijventerreinen
 • Sociale zaken en sociale werkvoorziening
 • Participatiewet
 • Landstad De Baronie
 • Groenontwikkelingsplan
 • Natuur en landschap
 • Duurzaamheid

E-mail: e.vandijk@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of  naar het bestuurssecretariaat: p.derooij@alphen-chaam.nl / 088 3821 006

Politieke Partij: Onafhankelijk

Gemeentesecretaris mr. M.M. (Mart) Hendrickx

Adres: Prebendepad 31, 4614 JX Bergen op Zoom

E-mail: m.hendrickx@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat:p.derooij@alphen-chaam.nl/ 088 3821 006

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.