College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester L. (Lieke) Schuitmaker

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Veiligheidsregio
  • Handhaving
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger ABG
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger RWB (Regio West-Brabant)
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger HvB (Regio Hart van Brabant)
 • Burgerzaken
 • Burger- en overheidsparticipatie / bestuurlijke vernieuwing
 • Representatie en kabinetszaken
 • Vluchtelingenbeleid
 • Communicatie- en mediabeleid
 • Evenementen
 • Kunst en cultuur
  • Kunst in de openbare ruimte
  • Cultuur en cultuureducatie
 • Coördinerend portefeuillehouder Cittaslow

E-mail: burgemeester@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Wethouder mr.ing. E.F.A. (Erik) Wilmsen

Portefeuille

Financiën – Ruimtelijke ordening

 • Eerste locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
 • Grondzaken en grondbedrijf
 • Volkshuisvesting (wonen)
 • Financiën
  • Belastingen
  • Risico- en fraudebeleid
  • Treasury-beleid
  • Administratieve organisatie / Interne Controle
 • Energietransitie inclusief warmtetransitie
 • Vastgoed
  • Gemeenschapshuizen
 • Coördinerend portefeuillehouder Omgevingswet

E-mail: E.Wilmsen@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: GBA

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak

Portefeuille

Leefomgeving

 • Tweede locoburgemeester
 • Openbare ruimte
 • Natuur, landschap en groen
  • Biodiversiteit
  • Bijenlandschap
 • Watertaken / riolering
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Recreatie en toerisme
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger LandStad de Baronie
 • Milieu en circulaire economie
  • Afval
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS)
 • Klimaatadaptatie
 • ABG-organisatie
  • Dienstverlening
  • Automatisering
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger ABG
 • Project nieuwbouw school Chaam (Integraal Kindcentrum)
 • Coördinerend wethouder portefeuillehouder Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040
 • Coördineren portefeuillehouder Sport

E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke Partij: GBSV

Wethouder J.A.M.J. (Judith) van Loon

Portefeuille

Sociaal domein en Economische Zaken

 • Derde locoburgemeester
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • WMO-beleid
  • Ouderenbeleid
  • Vrijwilligersbeleid /WZSW
 • Jeugd- en Onderwijs
  • Passend onderwijs
  • Peuterspeelzalen
  • Lokaal onderwijsbeleid; leerlingenvervoer
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Onderwijshuisvesting
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Bureau Leerplicht
  • Bibliotheek
 • Werk en Inkomensondersteuning
  • Sociale zaken en werkvoorziening
  • Participatiewet
  • Werkgelegenheid
  • Inburgering
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Diamantgroep
 • Volksgezondheid
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV)
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger GGD West Brabant
 • Subsidiebeleid
 • Economische zaken
  • Bedrijventerreinen
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN

E-mail: JudithvanLoon@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398

Politieke partij: VVD

Gemeentesecretaris G.W.T. (Gert-Willem) van Weel

E-mail: g.vanweel@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398