Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Stichting op het collecterooster CBF

Wanneer uw organisatie op het landelijke collecterooster van het CBF staat, kunt u een vergunningsaanvraag voor een doorlopende vergunning indienen. Wanneer deze toegekend is, meldt u dit jaarlijks door een e-mail te sturen aan info@alphen-chaam.nl. Daarin geeft u aan dat u in de overeenkomende periode van het betreffende collecterooster, gebruik maakt van uw collectevergunning. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Na afloop van de collecte dient u een collectestaat in.

Overige aanvragen

Wanneer de collecte niet op het landelijk collecterooster staat, doet u een aanvraag voor een zogenaamde “vrije periode”. Een vrije periode is een periode waarin niet door een stichting die op het collecterooster staat, gecollecteerd wordt.

Uw aanvraag geeft u door via info@alphen-chaam.nl.

U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voorkomt bij het CBF onder het “register goede doelen”. Dit is om het bonafide karakter van de collecterende instelling te toetsen. Er wordt 1 vergunning voor een week afgegeven op volgorde van binnenkomst. De collecteopbrengst dient 14 dagen na afloop van de collecte door middel van een collectestaat en controle van de leiding te worden verantwoord bij de gemeente. U dient aan te tonen dat al het ingezamelde geld ten behoeve van het betreffende doel is ingezet.

Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • Naam van uw stichting/ organisatie
  • Verantwoordelijk persoon (kopie identiteitsbewijs meesturen)
  • Doel van de inzameling
  • Periode van de collecte
  • Waar u de collecte gaat houden (bepaalde straten, een kern of de gehele gemeente)

Vragen kunt u stellen op het gemeentekantoor van Alphen via 14 013.

Leges

Voor het inzamelen van geld of goederen voor goede doelen worden geen leges geheven.

Meer informatie?

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor de collecte of inzameling. Hiermee vermindert u de kans op een afwijzing. Ook kunt u bij hen informatie opvragen voor registratie als (klein) goed doel en de kosten daarvan.