Archeologie

In Alphen (gemeente Alphen-Chaam) zijn in een Merovingisch grafveld - uit de periode tussen 500 en 700 na Chr. - talrijke voorwerpen van keramiek, steen, metaal en glas aangetroffen. In 1 graf werden onder andere ook een gouden ring en een gouden ketting ingelegd met edelstenen aangetroffen. Archeologen spreken van ‘topvondsten’.

In het kader van de bouw van een nieuw regel- en verdeelstation van Enexis langs de Chaamseweg in Alphen, op de plaats van een voormalige appelloods, heeft in oktober 2015 archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Een bijzondere locatie, omdat daar reeds in 1950 een rijk grafveld uit de Merovingische tijd (in de Vroege Middeleeuwen) gedeeltelijk is opgegraven.

41 graven

Tijdens een nieuwe onderzoek door Archeologisch Adviesbureau RAAP, zijn tal van nieuwe graven ontdekt. Het onderzoek heeft 41 rechthoekige Merovingische graven opgeleverd, die heel dicht opeen liggen. In enkele gevallen was de omlijning van de kist duidelijk zichtbaar nabij en op de bodem van het graf.

Grafgiften

Vanwege de bodemomstandigheden zijn skeletten niet meer bewaard, maar er zijn wel tal van bijzondere en kostbare grafgiften aangetroffen. In 1 graf was een “heropeningskuil” gegraven. Dergelijke kuilen in graven werden vroeger meestal “grafroverskuilen” genoemd, maar uit recent onderzoek blijkt dat dergelijke kuilen kunnen samenhangen met het Merovingische grafritueel, en dat ze waarschijnlijk dienden om grafgoederen te plaatsen of te onttrekken in/aan het graf.

Uitzonderlijk rijk

De vondsten bestaan uit voorwerpen van keramiek, steen, metaal en glas. In een aantal gevallen zijn complete potten aan het voeteneind gevonden. 1 graf is uitzonderlijk rijk, met onder andere een gouden ring, gouden ketting ingelegd met edelstenen, en zeer veel kralen waaruit een zeer grote en fraaie uit 2 kleuren glaspasta en een complete kruik aanwezig waren.

Verroest

Behalve het goud, zijn de meeste metalen voorwerpen sterk verroest en vaak niet goed herkenbaar aan de buitenkant. Uit röntgenfoto’s blijkt echter dat het om mantelspelden, gordelbeslag, gespen, zwaarden, lanspunten en messen gaat. Een 1e studie van het aardewerk en de metalen objecten doet vermoeden dat het grafveld dateert uit de periode tussen 500 en 700 na Chr.

Foto's opgraving

De foto's mag u vrij gebruiken, mits u de bron (Fotoarchief gemeente Alphen-Chaam) vermeldt.