Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en voor de Milieustraat.

Tarieven

U betaalt in de gemeente Alphen-Chaam een vast tarief per jaar.

Vast tarief per jaar

Prijs

Eenpersoonshuishouden

€ 176,40

Meerpersoonshuishouden

€ 257,64

Voor het gebruik van een extra gft- en/of restcontainer worden kosten berekend.

De kosten bedragen in 2018: € 180,00 voor een extra restafvalcontainer en € 105,00 voor een extra gft-container.

Riool- en afvalstoffenheffing werden in het verleden geïncasseerd via de Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB). Vanaf 1 januari 2016 wordt het voorschot gefactureerd door Brabant Water. Meer informatie leest u in de brief riool- en afvalstoffenheffing (PDF, 65 kb) .