Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in drie aparte werkgroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet). Samen met de voorzitter en de secretaris vormen de trekkers van de werkgroepen de kerngroep van de Adviesraad.

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: adviesraadalphenchaam@abg.nl.


Coen Backx (Voorzitter)

Heuvelstraat 18, 5131 AP Alphen

 

Coenbackx@abg.nl

 

Marlies Beliën-Claessens (Secretaris)

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

 

Marliesbelien@abg.nl

 

Wmo

Petra Verhoeven-Stevens (lid kerngroep)

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

 

Petraverhoeven@abg.nl

 

Petra Roza

Boterfabriekweg 9, 4861 EA Chaam

petraroza@abg.nl

Wil Loermans

Sint Jacobsstraat 38, 4855 AL Galder

willoermans@abg.nl

Jeugd

Marlin de Swart (lid kerngroep)

Stationstraat 37a, 5131 BL Alphen

 

Marlindeswart@abg.nl

 

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

 

Mariettehuismans@abg.nl

 

Inkomen (participatiewet)

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

 

Kristianvanalphen@abg.nl

 

Marlies Beliën-Claessens

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

Marliesbelien@abg.nl


Vacature: voorzitter Adviesraad

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de taak om het college (B&W) gevraagd én ongevraagd te adviseren over het beleid op de drie hoofddomeinen:

 • WMO: Maatschappelijke ondersteuning, hieronder vallen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
 • Werk en Inkomen, zoals o.a. de Participatiewet, minimabeleid en schuldhulpverlening;
 • Jeugd.

Per 1 januari 2023 komt de functie van voorzitter vrij.

De taken van de voorzitter

 • Zit de vergaderingen van de Adviesraad voor.
 • Stelt samen met de secretaris en het kernteam de agenda van de vergaderingen op.
 • Is goed op de hoogte van genoemde hoofddomeinen binnen de Adviesraad.
 • Vertegenwoordigt de adviesraad zowel intern als extern, o.a. ROSA (Regionaal Overleg Sociale Adviesraad).
 • Is verantwoordelijk voor het jaarverslag en de publicatie hiervan.

We verwachten van de voorzitter

 • Bestuurlijke ervaring bij een (vrijwilligers)organisatie en bij voorkeur ervaring met het voorzitten en voorbereiden van vergaderingen.
 • Een heldere visie op het doel van de Adviesraad, en weet samen met de secretaris en het kernteam inhoud te geven aan de status en het goed functioneren van de adviesraad.
 • Bij voorkeur bekend met bestuurlijke organisaties en processen.
 • Communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden en is daardoor de bindende factor van de adviesraad.

De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein is, zoals alle leden van de adviesraad woonachtig in de gemeente Alphen-Chaam. Hij of zij is onafhankelijk en is geen lid van de gemeentelijke organisatie of gemeenteraad.

Vervolg procedure

Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met de huidige voorzitter, Coen Backx. Dit kan per mail (coenbackx@abg.nl) of via telefoonnummer 06-21435623. Informatie over de Adviesraad Sociaal Domein is ook te vinden op deze pagina.

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse in deze voorzittersfunctie? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

U kunt uw sollicitatie met cv en motivatie vóór 1 december sturen naar de Secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Alphen-Chaam: adviesraadalphenchaam@abg.nl.


Vacature: Participatie (Werk en Inkomen)

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders over beleid op het sociaal domein. Zij geeft gevraagde en ongevraagde adviezen. De raad is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Ze haalt signalen op uit de praktijk, maar behandelt geen individuele klachten.

De Adviesraad komt zeven keer per jaar bijeen, op woensdagmiddag in het gemeentekantoor in Alphen. De aanwezigen ontvangen een vergoeding.

Werkterrein

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in drie aparte themagroepen: Wmo, Jeugd en Participatie (werk en inkomen).

Vacature Participatie

Wij zoeken een nieuw lid voor de werkgroep Participatie. Bent u inwoner van de gemeente Alphen-Chaam en heeft u interesse in het gemeentelijk beleid? Is teamwork en meedenken over lokale sociale vraagstukken iets voor u? Reageer dan op deze vacature. Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit Galder-Strijbeek of Chaam.

Meer informatie

De Adviesraad Sociaal Domein is te vinden op www.alphen-chaam.nl/adviesraad.

Reageren kan tot 1 december 2022.

Mail een korte motivatie en cv naar adviesraadalphenchaam@abg.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marlies Beliën (secretaris): 06-20436675.