Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in drie aparte themagroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet).

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: asd.alphenchaam@gmail.com.Voorzitter (vacature)

Ine Rens-Verdonk

Geerakker 6, 4861 AZ Chaam

verdonkine@gmail.com

Jorinda van der Velden (Notulist)

Vogellaan 4

5111 DG Baarle Nassau

vanderveldenjorinda@gmail.com

Wmo

Sjan Kniknie

Molenstraat 16, 5131 AD Alphen

sjankniknie@hotmail.com

 

 

 

Silvia Eelman

Huiswei 6, 4855 AB Galder

eelmanron@hotmail.com

Petra Verhoeven-Stevens

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

petra.asdalphenchaam@gmail.com

Jeugd

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

mwoestenberg@gmail.com

Ine Rens-Verdonk

Geerakker 6, 4861 AZ Chaam

verdonkine@gmail.com

Marlin de Swart

Stationstraat 37a, 5131 BL Alphen

marlindeswart@gmail.com

Marieke Lauwers

Berkenakker 20, 4855 BD Galder

Mariekelauwers55@hotmail.com

Inkomen (participatiewet)

Marlies Beliën-Claessens

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

mbelienclaessens@gmail.com

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

kristian@krachtcoachingvanalphen.nl

Coen Backx

Heuvelstraat 18, 5131 AP Alphen

c.backx@planet.nl