Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in drie aparte werkgroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet). Samen met de voorzitter en de secretaris vormen de trekkers van de werkgroepen de kerngroep van de Adviesraad.

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: asd.alphenchaam@gmail.com.


Coen Backx (Voorzitter)

Heuvelstraat 18, 5131 AP Alphen

c.backx@planet.nl

Marlies Beliën-Claessens (Secretaris)

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

mbelienclaessens@gmail.com

Wmo

Silvia Eelman (lid kerngroep)

Huiswei 6, 4855 AB Galder

eelmanron@hotmail.com

Petra Verhoeven-Stevens

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

petra.asdalphenchaam@gmail.com

Petra Roza

Boterfabriekweg 9, 4861 EA Chaam

petraroza@abg.nl

Jeugd

Marlin de Swart (lid kerngroep)

Stationstraat 37a, 5131 BL Alphen

marlindeswart@gmail.com

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

mwoestenberg@gmail.com

Marieke Lauwers

Berkenakker 20, 4855 BD Galder

Mariekelauwers55@hotmail.com

Inkomen (participatiewet)

Willem Kriellaars (lid kerngroep)

Kastanjelaan 5, 5131 HL Alphen

w.kriellaars.consultancy@kpnmail.nl

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

kristian@krachtcoachingvanalphen.nl

Marlies Beliën-Claessens

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

mbelienclaessens@gmail.com