Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in drie aparte themagroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet).

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: asd.alphenchaam@gmail.com.Dhr. W. (Wim) Pijnacker (Voorzitter)

Laan van Echternach 27, 5131 CB Alphen

wm-pijnacker@hotmail.com

Dhr. A. (Arnold) van Woerkom (Secretaris)

Grazenseweg 1, 4856 BB Strijbeek

arnoldvanwoerkom@gmail.com

Mw. R. (Ria) Verheijen - Mouws (Penningmeester)

Het Sas 3, 5131 RC Alphen

riamouws@gmail.com

Jorinda van der Velden (Notulist)

Vogellaan 4

5111 DG Baarle Nassau

vanderveldenjorinda@gmail.com

Wmo

Dhr. A. (Arnold) van Woerkom

Grazenseweg 1, 4856 BB Strijbeek

arnoldvanwoerkom@gmail.com

Sjan Kniknie

Molenstraat 16, 5131 AD Alphen

sjankniknie@hotmail.com

 

 

 

 

Mw. P. M. (Petra) Verhoeven-Stevens

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

petra.asdalphenchaam@gmail.com

Jeugd

Kim Vermeeren

Ballemansweg 11, 4855 AP Galder

kjj.vermeeren@gmail.com

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

mwoestenberg@gmail.com

Mw. I. (Ine) Rens-Verdonk

Geerakker 6, 4861 AZ Chaam

verdonkine@gmail.com

Inkomen (participatiewet)

Mw. H. (Henny) Janssen - van Beek

Chaamseweg 10, 5131 NG Alphen

vanbeekjanssen@ziggo.nl

Marlies Beliën-Claessens

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

mbelienclaessens@gmail.com

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

kristian@krachtcoachingvanalphen.nl